“Succes, je kan het!”

Het is volle bak bij ROVA op donderdag 2 februari. In een trainingsruimte van de afval- en milieudienstverlener is de stemming feestelijk. Door de ramen lonkt de groene omgeving van bedrijventerrein Hessenpoort. Binnen zit een groep jongeren die het afgelopen jaar juist in dat groen heeft gewerkt aan persoonlijke groei. Na een traject van een jaar ontvangen ze vandaag diverse certificaten die hopelijk hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.

Arie Doldersum, teammanager Groen is blij met wat hij ziet in het zaaltje. Het is het tweede jaar dat ze het traject, een initiatief van Henk Twerda (senior adviseur werkgeversdiensten UWV) en Coert Peters (directie ROVA), hebben gedraaid. Het doel is een groep jongeren via een werkervaringsplek en scholing klaar te stomen voor een duurzame plek bij een werkgever. Na het eerste jaar stond Doldersum in het zaaltje voor vijf jongeren om hun certificaat uit te reiken. Dit keer spreekt hij niet alleen acht jongeren toe, maar ook hun ouders, familieleden en een aantal werkgevers.
Ook Bert Muskee, teamleider bij de regionale groenopleider de Groene Welle, is zichtbaar tevreden. Net als Doldersum was hij al betrokken bij de eerste versie van het traject. “Daar zijn belangrijke lessen uit getrokken”, zegt hij. Het resulteerde in een nieuwe, modulaire opzet: korte praktische cursussen die leiden tot een (deel)examen. De scholing in dit traject was niet een doel op zich, de werkervaring staat voorop. Maar het is wel een handig hulpmiddel. Het levert de deelnemers meerdere ‘papiertjes’ op die kunnen helpen bij het vinden van werk.

Persoonlijke aandacht
Op alfabetische volgorde worden de jongeren een voor een naar voren geroepen. Allemaal krijgen ze hun certificaten en een attentie. Muskee neemt met elke deelnemer rustig het mapje door. Daarin zit een totaalblad van alle cursusonderdelen die ze gevolgd hebben met daarbij het resultaat. En bij elk onderdeel dat ze behaald hebben zit een officieel document. Basisveiligheid (VCA), veilig werken langs de weg, snoeicursussen, bosmaaier, kettingzaag, plantenkennis; de lijst is lang. De jongeren hebben veel bijgeleerd in een jaar. Eén deelnemer haalde een tien voor plantenkennis. Trots en verbazing in de zaal bij een ouder. Had ‘ie thuis niets over gezegd.
Doldersum heeft voor alle deelnemers een persoonlijk woordje. Over hoe ze binnenkwamen en in een jaar tijd zijn gegroeid. Over wat er goed ging. Een van de jongens had hij graag gehouden, maar die had na korte tijd al een baan. “Die had nog maar een heel klein zetje nodig”, zegt Doldersum er later over. Ook moeilijkheden die ze onderweg tegenkwamen schuwt hij niet. In alle gevallen sluit hij af met een opsteker of een bemoedigend woord voor de toekomst. “Succes, je kan het”, “Blijf wie je bent”, “Jij komt wel goed terecht.”

Werkervaring
Een certificaat behalen is mooi, maar het draaide om de werkervaring. Daarin speelden de voormannen van de ROVA een hele belangrijke rol. Elke maand evalueerden ze samen met de jongens hoe het in de uitvoering was verlopen in de afgelopen periode. Daarnaast werden de jongens gedurende de week op het gebied van werk, onderwijs en zorg begeleid door Erik Elst, jobcoach en begeleider van CAVOI. “Samen hebben zij een heel groot aandeel in het succes van de jongens”, zegt Menno Brienesse, eigenaar van CAVOI. Hij begeleidde het proces tussen ROVA, UWV en gemeenten.
De samenwerking die de partijen hebben opgebouwd, wordt ook voortgezet bij ‘versie 3.0’. Brienesse: “De afstemming onderling was al goed. Het is belangrijk die lijn door te zetten. Dat je ook open bent naar elkaar over hoe je denkt dat de klant het beste geholpen kan worden.” Er is ook opnieuw kritisch naar het programma gekeken. Het goede blijft behouden. Slechts in details is de opzet anders, legt Muskee uit. Ook dat gebeurt in onderlinge afstemming.

Vasthouden
Langzaam gaan alle deelnemers aan het traject weer richting huis. De jongens en hun familieleden zijn trots en blij. De meesten hebben inmiddels, met hulp van CAVOI, een werkgever gevonden. Daar zullen ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen in het vak. Twee blijven nog even bij ROVA, omdat die nog wat langer nodig hebben. Ook voor hen is het doel ze te laten uitstromen naar werk. Ze mogen in die tijd ook proefstages lopen en ze worden ook nog begeleid. Dat geldt ook voor de andere jongens. Ze worden niet ineens losgelaten.

Fotografie: Raymond van Olphen (info@bullet-ray.nl)

Gepubliceerd op 14-02-2017