Van Wajong Banenmarkt tot Carrousel Banenafspraak: succesvol concept

Al jaren organiseert UWV activiteiten voor Wajongers, voorheen veelal in de vorm van een banenmarkt, met als doel het op een informele manier samenbrengen van vraag en aanbod. Voor deze bijeenkomsten werden zowel werkgevers als re-integratiebedrijven met actuele vacatures uitgenodigd. In 2016 zijn voor deze doelgroep onder de noemer Wajong Carrousel vier bijeenkomsten georganiseerd, in de vorm van rondetafelgesprekken, een speeddate, een netwerkevent en bedrijfsbezoeken.

Voor álle werkzoekenden in doelgroepregister
De ‘Carrousel’ staat voor een telkens wisselende methode waarmee kandidaten – die onder banenafspraak vallen c.q. in het doelgroepregister zijn opgenomen – en werkgevers/re-integratiebedrijven met elkaar in contact worden gebracht.
Dit jaar is de samenwerking met de gemeenten verder vormgegeven en is de naam gewijzigd in Carrousel Banenafspraak; het is per slot van rekening een event voor alle werkzoekenden die in het doelgroepregister zijn geregistreerd.

Netwerksessie
Op 11 april jongstleden werd in het Stadskantoor Zwolle de Carrousel Banenafspraak Netwerksessie georganiseerd; een coproductie van gemeente Zwolle en UWV, onder de paraplu van regionaal Werkbedrijf Regio Zwolle. Hiervoor waren 62 werkzoekenden uitgenodigd, die groepsgewijs en begeleid door hun coach met de 25 standhouders in gesprek werden gebracht. Standhouders waren 14 reguliere werkgevers en 11 re-integratiebedrijven. Het idee was om beide partijen met elkaar te laten netwerken, al dan niet concreet voor een vacature.

Goede resultaten
De eerste resultaten van deze goed bezochte Netwerksessie zijn onlangs bekend geworden. Maar liefst 15 kandidaten hebben naar aanleiding van de gepresenteerde vacatures inmiddels een baan gevonden! Zij zijn aan de slag gegaan als o.a. bezorger, horecamedewerker, schoonmaker, productiemedewerker, verkoopmedewerker, administratief medewerker en assistent applicatiebeheerder.

De partners in Werkbedrijf Regio Zwolle zijn blij met het resultaat tot nu toe en onder het motto ‘Eerst zaaien, dan oogsten’ wordt er niet aan getwijfeld dat uiteindelijk meer kandidaten een passende baan zullen vinden.

Gepubliceerd op 22-06-2017.