Aan het werk met arbeidsbeperking?
Daar werken we aan

Werkgeversdienst-verlening: samenspel werkt echt

De gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Westerveld en Meppel werken samen met UWV en sociale werkvoorzieningen Reestmond en Noordwestgroep in de werkgeversdienstverlening.Resultaat: een versnelde realisatie van het plaatsingsdoel.

In het licht van de Participatiewet hebben we gezamenlijke doelstellingen bepaald en zetten we ons samen in voor het realiseren van plaatsingen. De wet heeft als uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te bereiken bundelen wij alle kennis, vaardigheden en zeker ook de netwerken. Ons vertrekpunt is om werkgevers met een eenduidige boodschap en een vergelijkbaar pakket aan voorzieningen te benaderen. De vraag (vacatures en werk) van werkgevers is leidend voor de match. Het gaat om de meest passende invulling voor de werkgevers.

Effectief vraag en aanbod matchen
Voor werkgevers betekent dit een vereenvoudiging in werkwijze en contacten; zij kunnen zich bezighouden met ondernemen. Gemeenten en uitvoeringsdiensten gebruiken elkaars kennis en netwerken en groeien toe naar het realiseren van de opgaven van de Participatiewet. Het werkt, want in de eerste acht maanden van 2015 is het doel van het totaal aantal plaatsingen (530) al gerealiseerd.

Gepubliceerd op 01-10-2015