1-meting banenafspraak: ‘Geen aanleiding quotumregeling te activeren’

Uit de brief van staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de Tweede Kamer, d.d. 13-07-2016:

‘Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt. Het doel van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) is om de mensen met een beperking meer kansen te geven en zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Met de afspraken in het sociaal akkoord van 11 april 2013 om 125.000 banen voor de doelgroep van de banenafspraak te creëren, hebben de sociale partners getoond dat ze zich voor mensen met een arbeidsbeperking willen inzetten en zich verbinden aan de doelstelling van het kabinet.

De Participatiewet en de Wet banenafspraak zijn in 2015 van kracht geworden en bieden handvatten om de 125.000 afgesproken banen te realiseren. Werkgevers zijn in samenwerking met onder andere gemeenten, UWV, sw-bedrijven en scholen met grote inzet bezig om de Participatiewet en de banenafspraak uit te voeren. De opgave was dat de sector markt ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) tot en met eind 2015 6.000 banen zou realiseren, voor de sector overheid waren dat 3.000 banen. Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de eerste meting, de één-meting, eind 2015.

Op dinsdag 12 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur van UWV de cijfers van de één-meting vastgesteld. Ik ben verheugd uw Kamer te kunnen melden dat deze cijfers laten zien dat er eind 2015 ten opzichte van de nulmeting 21.057 banen bij reguliere werkgevers zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 15.604 banen bij de sector markt en 5.453 banen bij de sector overheid. Werkgevers, zowel in de sector markt als in de sector overheid, hebben daarmee de doelstelling van respectievelijk 6.000 en 3.000 banen eind 2015 ruimschoots gehaald. Door dit resultaat is er geen aanleiding om de quotumregeling te activeren.’

Lees meer in onderstaande pdf’s

1-meting_banenafspraak – resultaten
1-meting banenafspraak – graphic

Gepubliceerd op 16-08-2016