14 regiogemeenten, partner in Werkbedrijf Regio Zwolle

In Werkbedrijf Regio Zwolle werken gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen samen. Wie zijn die partners? Wat drijft hen? De komende weken stellen we deze organisaties kort aan u voor. Deze keer: de 14 gemeenten.

Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle. Dat zijn de gemeenten die in Werkbedrijf Regio Zwolle samenwerken. Hoewel de gemeenten onderling nogal verschillen – in grootte, inwoneraantal, regels, sociale cohesie, etc. – is er ook veel dat hen bindt. Zoals de trots over de eigen streek en de betrokkenheid van mensen. Het streven naar kwaliteit: van leven, werken en recreëren. Of de wil om mensen die aan de kant staan (weer) aan het werk te helpen. Een aantal gemeenten geeft hieraan concreet invulling door bijvoorbeeld met andere partijen samenwerkingsinitiatieven te lanceren.

Werkgeversplatform Meppel-Staphorst
Het Werkgeversplatform Meppel-Staphorst in zo’n initiatief, waardoor er tussen gemeente en werkgevers veel kortere lijnen zijn ontstaan: “Het Werkgeversplatform is een aanspreekpunt voor werkgevers. Het spant zich in om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt soepeler op elkaar af te stemmen. Het werkgeversplatform heeft bijzondere aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kunnen werkgevers er terecht voor advies over sociale innovatie, kortom de ontwikkeling van hun eigen personeel.”
Binnen dit platform hebben lokale en regionale verenigingen en instellingen hun krachten gebundeld, om zo slagvaardiger in te kunnen spelen op ontwikkelingen op de (arbeids)markt. Meer informatie.

Dienstenbedrijf Hardenberg
In de gemeente Hardenberg is er het Dienstenbedrijf, dat ervoor zorgt dat “zoveel mogelijk mensen die buiten het arbeidsproces staan, een betaalde baan krijgen. Met een optimale benutting van hun arbeidscapaciteit.”
Het Dienstenbedrijf stelt zich ten doel “Minder mensen met een uitkering en meer mensen naar betaald werk” en brengt de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van potentiële werknemers in kaart. Ondersteuning is er door onder meer flexibele contracten, detachering, scholing en begeleiding op de werkplek.
In de visie van het Dienstenbedrijf is er uiteindelijk één partij die de regie krijgt en alle partijen die zich met deze doelgroep bezighouden op koers houdt. Meer informatie.

Meer initiatieven
Bovenstaande twee voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele initiatieven die in deze regio van de grond komen. Als in uw gemeente ook aan mooie projecten wordt gewerkt en u wilt die delen, stuurt u dan een mail naar linda.zorge@uwv.nl. Dan zullen we er op dit digitale platform aandacht aan besteden.

Gepubliceerd op 14-12-2015