2e Wajong Carrousel in ongedwongen sfeer

Aansluitend op de training ‘ Succesvol naar werk’ organiseert UWV WERKbedrijf met ingang van 2016 elk kwartaal de Wajong Carrousel. Op 23 juni jongstleden werd de 2e editie van deze bijeenkomst in Zwolle gehouden.

Andere opzet
Door de ervaringen na de 1e Wajong Carrousel in maart was dit keer voor een andere opzet gekozen. In de weken voorafgaand aan de bijeenkomst zijn ruim vijftig verschillende vacatures bij reguliere werkgevers en re-integratiebedrijven opgehaald. Op basis hiervan konden de werkzoekende kandidaten hun belangstelling voor specifieke vacatures aangeven.

Planning
Deze ‘belangstellingsregistratie’ diende als input voor een planning voor gesprekken met de werkaanbieders, in afzonderlijke spreekkamers. Op deze manier was het mogelijk de vacatures zonder afleiding te bespreken en nadere afspraken over het vervolg van de procedure te maken.

Ongedwongen
In de workshopruimten bij UWV aan de Hanzelaan in Zwolle stonden tien re-integratiebedrijven en werkgevers aan statafels klaar. De kandidaten konden zich bij hen eveneens kort presenteren en van deze netwerkmogelijkheid gebruikmaken. De sfeer was ongedwongen en zowel kandidaten als werkaanbieders konden betrekkelijk informeel met elkaar in gesprek gaan over o.a. competenties, interesses en passend werk.

Resultaten
Naar aanleiding van de bijeenkomst in maart heeft tot nu toe 30% van de kandidaten een geschikte baan gevonden. De uitkomsten van deze 2e editie zullen de komende weken en maanden bekend worden. In september is er weer een Wajong Carrousel gepland.