“A dream you dream alone is only a dream; a dream you dream together becomes reality.”

Het Platform Werk is een landings- en vertrekbaan voor werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in de regio Zwolle. Het Platform Werk is het knooppunt voor ‘externe’ landelijke, regionale en lokale initiatieven en thema’s.

Landen en vertrekken
Het Platform Werk sluit aan op de landelijke overlegstructuren zoals Expertgroep Werk en Landelijk Schakelpunt. Op het platform komen  vraag & aanbod, kennis & kunde, successen & verbeterpunten, arrangementen & samenwerking met andere initiatieven/projecten, landelijk & lokaal ‘landen en vertrekken’ samen als het gaat om werkgevers- en werkzoekendendienstverlening. Deelnemers zijn senior uitvoerders en managers vanuit alle subregio’s en UWV. De managers vormen het kernteam welke verantwoordelijk is voor alles wat vertrekt en landt in de regio. Tevens waarborgt het kernteam de werkzaamheden voor de toekomst op het moment dat de chef de mission zich overbodig heeft gemaakt.

Chef de Mission
Renate Westdijk, chef de mission, levert haar bijdrage vanuit de werkgeverskant en Gerlinde Scheper doet dat vanuit de werkzoekendekant. Gerlinde: ‘Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’ ‘De werkzoekenden zijn eigenlijk de ‘inkoop’ van de ‘winkel’ Werkgeversservicepunt regio Zwolle’, vult Renate aan. De opgave van de arbeidsmarktregio Zwolle en dus van het Platform Werk is het matchen op werk. Daarvoor zijn het kennen van de werkzoekenden en het begrijpen en inspelen op de behoefte van de werkgevers onmisbaar.’

Regionaal Forum
Het Platform Werk gaat ondersteund worden met digitaal Regionaal Forum. Dit forum biedt ondersteuning bij de uitwisseling van kennis en documentatie.  Leden kunnen de documentatie op dit forum delen met hun keten-collega’s binnen de eigen arbeidsmarktregio. Het forum is een plek waar regionale afspraken worden vastgelegd en bewaard zodat men te allen tijde beschikt over de juiste documenten en richtlijnen. Verder biedt het de mogelijkheid kennis, ervaringen, successen en knelpunten met elkaar te delen en op te halen.

Eerste boarding
Donderdag 18 april jl. vond de eerste boarding plaats van het Platform Werk en checkten alle deelnemers in. Renate en Gerlinde zijn enthousiast: ‘Door de verwachtingen van de deelnemers van het Platform Werk zijn wij hoopvol gestemd. Termen als samenwerken, transparantie, openheid, halen en brengen, afstemmen en verbinden werden geroepen op de vraag waar men aan dacht bij dit Platform.’

Eerste belangrijke mijlpaal
‘De eerste belangrijke mijlpaal is de realisatie van een jaarplan2019-2020 voor het Werkgeversservicepunt.  Vanuit een inventarisatie van vraag en aanbod en een analyse worden de strategie en doelstellingen bepaald.  Het actieplan geeft aan hoe de doelstellingen bereikt gaan worden. Dit proces is nu in volle gang.  De start van de uitvoering van het jaarplan staat gepland voor 1 juli 2019. De belangrijkste doelstellingen zijn het vervullen van vacatures, klanttevredenheid, marktbereik, aanbod op orde (transparantie) en het op orde hebben van de basis. Dit jaarplan geeft de subregio’s handvaten en bepaalt de koers zodat zij weten waar zij mee bezig zijn en waar zij naar toe willen werken’, aldus Renate en Gerlinde.

Optimale match
Renate vervolgt: ‘Het Platform Werk is een organisch geheel. Afhankelijk van de vraag en waar de behoeften liggen in de subregio’s, ontwikkelt het Platform zich. De structuur zal zich gaan aanpassen, waardoor efficiënter gewerkt kan worden en  bepaalde overleggen afgeschaft kunnen worden.’ Gerlinde voegt daar nog aan toe: ‘ Dus het Platform gaat bijdragen aan het verstevigen van de werkprocessen om  vraag en aanbod bij elkaar te brengen en het bevorderen van een optimale match.’