Assistent-calculator: SROI weer aanjager voor zij-instroom

Begin dit jaar zijn 5 werkzoekenden gestart aan een opleidingstraject tot assistent-calculator in de bouw- en infrasector. Een werkervaringsperiode van 3 maanden werd gevolgd door een leerwerkovereenkomst van 2 jaar. In dit zij-instroomtraject volgen de nieuwe medewerkers een op maat gesneden opleiding van brancheopleider BOB-KOB. Wekelijks 1 dag onderwijs en 4 dagen werkend leren bij BAM Infra, NTP of Van Gelder. Na afloop van het traject ontvangen de calculatoren een certificaat van Bouwend Nederland én een gegarandeerde baan als calculator in de infra.

Geslaagd voorbeeld
Voor de ondernemers is het een goede manier om vacatures, waar moeilijk geschikte kandidaten voor te vinden zijn, alsnog ingevuld te krijgen. Voor de 5 calculatoren in opleiding is het een prachtige manier om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen de ondernemers hiermee op een duurzame manier invulling geven aan SROI (Social Return on Investment) binnen de arbeidsmarktregio Zwolle. Dit zij-instroomtraject is opnieuw een geslaagd voorbeeld van publiek-private samenwerking, in dit geval tussen Expertisepunt SROI, BAM Infra, NTP, Van Gelder en WSP regio Zwolle.

Duurzame inzetbaarheid
In 2017 en 2018 is ervaren dat het opleiden van kandidaten een duurzaam resultaat oplevert. Via leerwerktrajecten – in samenwerking met opdrachtnemers – wordt een winwinsituatie gecreëerd: nieuwe instroom van vakpersoneel in de sector en uitstroom van kandidaten via het WSP. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Smart Mobility, IVri, KCC-mede-werker, assistent-calculator infra, Verzorgende IG en/of Maatschappelijk Zorg.
Het ESR is in staat om SROI-opgaven op regionaal niveau te ontsluiten en daarmee PPS-constructies op te zetten met de werkgevers en de professionals in onze regio. Dit creëert baankansen voor het WSP regio Zwolle en daarmee uitzicht op duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden.

Informatie
Henk de Leeuw, h.de.leeuw@zwolle.nl, tel.: 06 5280 3575
Jenny vd Weg – Kruithof, j.van.de.weg-kruithof@zwolle.nl, tel.: 06 5383 6708
Web: artikel zij-instromers starten in de bouw