Bijeenkomst opleidingstraject Assistent Calculator groot success!

Met de aantrekkende economie en de vergrijzing binnen de bouwsector is er een tekort aan personeel ontstaan. Dat vraagt een andere aanpak die gericht is op het opleiden/omscholen van werkzoekenden voor de sector. Voor Calculator is nu én in de toekomst veel werkgelegenheid. In januari 2019 gaat daarom het opleidingstraject Assistent Calculator van start. Dit opleidingstraject is in nauwe samenwerking samengesteld met BOB, opleidingspartner voor de Bouwsector. Het is een kansrijk traject voor zowel ondernemers als voor werkzoekenden. Ondernemers kunnen namelijk op een duurzame manier invulling geven aan SROI (Social Return on Investment) binnen de arbeidsmarktregio Zwolle. En voor werkzoekenden is het een prachtig middel om terug te keren naar de arbeidsmarkt. We creëren dus een echte win-winsituatie!

Vorig jaar juni is het opleidingsplan besproken met ondernemers en was er sprake van veel enthousiasme. Vervolgens vond op woensdag 31 oktober jl. een voorlichting plaats voor potentiële kandidaten die interesse hadden getoond in het opleidingstraject. Aansluitend konden zij op speeddate met diverse ondernemers. Maar liefst 60 mensen hebben zich hiervoor aangemeld:  de bijeenkomst was een groot succes.

Prachtig resultaat

Gertjan Veldkamp, directeur van BAM Infra Noordoost, vertelt over de bijeenkomst: ‘Ik was verast door de grote opkomst. Ik heb een fantastische ochtend gehad met heel veel gemotiveerde kandidaten. Je kreeg maar  vijf minuten om met een kandidaat spreken en dat is wel erg kort. Daarom hebben wij naar aanleiding van de speeddate een tweede ronde gehouden met tien kandidaten waaruit wij uiteindelijk twee personen hebben geselecteerd voor het opleidingstraject.’

Zij starten, met behoud van uitkering, met een werkervaringsplaats van maximaal drie maanden. Daarna wordt, bij goed functioneren, een arbeidscontract van 24 maanden aangeboden; onderdeel hiervan is een opleidingstraject van één jaar (bijvoorbeeld 4 dagen werken, 1 dag opleiding), dat met een erkend certificaat kan worden afgesloten.

Contactpersonen namens Arbeidsmarktregio Zwolle: