Bouwend Nederland wil honderden mensen met een beperking kans geven

Het komend jaar moeten bijna driehonderd mensen met een beperking op de arbeidsmarkt werk in de bouw en infra vinden. Dat spraken de werkgeversorganisaties en vakbonden in de cao af. Zo geeft de sector invulling aan het op landelijk niveau overeengekomen sociaal akkoord.

Invulling aan Participatiewet
Behalve Wajongers (jonggehandicapten), waarvoor de bouwbranche in 2014 en 2015 al bijna tweehonderd arbeidsplaatsen creëerde, richt de cao-afspraak zich ook op werkzoekenden met een wsw-indicatie die niet meer naar de sociale werkplaats kunnen, leerlingen in het praktijkonderwijs en werklozen die onder de Participatiewet vallen. Werkgevers die een geschikte vacature hebben die zij laten invullen door zo’n kandidaat, kunnen eerst een proefplaatsing van enkele maanden aanbieden. In veel gevallen kunnen zij daarnaast rekenen op ondersteuning door een jobcoach, scholingsmogelijkheden en diverse financiële faciliteiten, zoals loondispensatie, aangepaste loonschalen, premiekorting, een no-riskpolis bij uitval en vergoedingen voor werkplekaanpassingen.

Voordelen voor werkgevers
Werkgevers die Wajongers in dienst namen, zijn over het algemeen erg tevreden over die keus. Motivatie vinden zij een stuk belangrijker dan vakbekwaamheid en productie. Het werk moet er natuurlijk wel geschikt voor zijn (of worden gemaakt) en een goede begeleiding is nodig, maar dan kan een Wajonger ook werkelijk iets toevoegen. Voor bedrijven is het een goedkope optie om eenvoudig werk te laten uitvoeren of om aan bestekseisen (social return) te voldoen. Het levert zo’n onderneming vaak ook goede publiciteit op en een naam op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Campagne Wie Klaart De Klus
De nieuwe tranche van het project gaat formeel op 1 februari 2016 van start met de lancering van de campagne ‘Wie klaart de klus – onbeperkt aan de slag in de bouw’. Via bedrijfsbezoeken, een website (www.wieklaartdeklus.nl), social media en voorlichtingsmateriaal worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een beperking aan te nemen.

Projectleider is Joep Jansen van JoeJan Advies. Hij moet de verbinding leggen tussen alle betrokken partijen: werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en Werkbedrijven.

www.wieklaartdeklus.nl
Facebook: www.facebook.com/wieklaartdeklus
Twitter: @wieklaartdeklus

(Bron: Bouwend Nederland)

Gepubliceerd op 19 februari 2016