Brochure ‘Mensen met een beperking …’ helemaal vernieuwd

AWVN heeft vanuit haar programma ‘Werkgevers gaan Inclusief’ de brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ geschreven. Het boekje is een duidelijke handreiking voor werkgevers die ruimte willen maken voor mensen met een beperking.

Het boekje is helemaal vernieuwd. De wijzigingen in de regelgeving (onder andere rond de no-riskpolis) zijn hierin meegenomen. Ook bevat de vernieuwde brochure informatie over andere manieren van mensen uit de doelgroep aan de slag helpen dan ze zelf in dienst te nemen (bijvoorbeeld inlenen).

Het boekje kunt u downloaden via deze link. Papieren exemplaren zijn beperkt verkrijgbaar door een mail te sturen naar 7500banen@awvn.nl.

(Bron: werkgeversgaaninclusief.nl)

Gepubliceerd op 10-03-2016