Bundeling van SROI-verplichtingen levert meer rendement

Acht regiogemeenten en de provincie Overijssel zijn opdrachtgever in hetzelfde raamcontract Payroll/Uitzenden. Het gaat om afzonderlijke contracten met daarin een social returnverplichting voor de leverancier: Driessen HRM. In plaats van negen verschillende SROI-afspraken tussen Driessen en haar opdrachtgevers is er één gezamenlijk plan gemaakt. Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking in Werkbedrijf Regio Zwolle. Behalve minder administratieve lasten betekent deze aanpak voor alle partijen één grote SROI-invulling met meer rendement.

Het plan is als volgt:

  • Dertig werkzoekenden – voorgedragen door de gemeentelijke werkmakelaars – worden in workshops door Driessen arbeidsmarktwijzer gemaakt.
  • Waar mogelijk draagt Driessen deze kandidaten voor in haar publieke werkgeversnetwerk.
  • Waar nodig verzorgt Driessen een stuk begeleiding van de kandidaten op de werkplek.

Karin van de Kerkhof, adviseur SROI bij Driessen HRM, is content met deze opzet: “Onze aanpak is erop gericht werkzoekenden een duw in de goede richting van de arbeidsmarkt te geven. Door te kiezen voor één gezamenlijke aanpak, kunnen we meer aandacht besteden aan de doelgroep. Zo laten we hen optimaal profiteren van onze expertise van de (flexibele) arbeidsmarkt en van ons uitgebreide netwerk in de publieke sector”.

De werkzoekenden krijgen een prachtige mogelijkheid om hun arbeidsmarktkansen te vergroten. Met dank aan de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle, provincie Overijssel en natuurlijk Driessen HRM.

Gepubliceerd op 30-09-2016