CSG Dingstede ontvangt eerste schildje ‘Daar werken we aan’

Waardering voor inzet Christelijke Schoolgemeenschap op gebied Participatiewet

Christelijke Schoolgemeenschap Dingstede kreeg donderdag 7 april 2016, uit handen van wethouder Roelof Pieter Koning, als eerste organisatie in Meppel het schildje ‘Daar werken we aan’. Wethouder Koning: “Met de uitreiking van dit eerste schildje zetten we CSG Dingstede in het zonnetje voor hun inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmark kansen te bieden. Dingstede is hiermee de eerste ambassadeur voor ‘Daar werken we aan’ in Meppel. Een waardering voor hen en een aanmoediging voor andere organisaties en ondernemers om ook in actie te komen in het kader van de Participatiewet”.

CSG Dingstede heeft medewerkers in dienst vanuit de Wajong, Wet Werk en Bijstand, Werkeloosheidswet en sociaal werkvoorzieningsschap Reestmond. Deze medewerkers werken onder andere als conciërges, roostermaker en op de administratie. Daarnaast worden de boekenpakketten voor leerlingen samengesteld door medewerkers van Reestmond.

De schoolgemeenschap vindt het belangrijk om maatschappelijk een bijdrage te leveren en om leerlingen te laten zien dat iedereen mee kan doen. Wethouder Koning: “Dat sluit aan op het doel van de Participatiewet en het Werkbedrijf Regio Zwolle. Het motto is: ‘Voor iedereen een baan, Daar werken we aan’. De komende tijd zullen we daarvoor de nodige aandacht vragen bij organisaties en ondernemers in Meppel”.

Gepubliceerd op 07-04-2016