Denken vanuit de mogelijkheden van mensen

Op donderdag 27 oktober organiseerde Werkbedrijf Regio Zwolle namens de gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld en UWV een ondernemersontbijt bij de Johannes Postkazerne in Darp/Havelte. Een verslag.

Na een enthousiast welkom door voorman Ron van Gent van VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden, begroette ook Klaas Smidt, wethouder van de gemeente Westerveld, de aanwezigen hartelijk in een deel van zijn gemeente, met de uitleg dat de poort van de kazerne bij Westerveld hoort en de ontbijtruimte op Steenwijkerlands grondgebied ligt. Vervolgens gaf hij het woord aan Majoor Martin Wemes, die de ontbijtsessie mogelijk maakte door de kazerne open te stellen.

Defensie
Terwijl de genodigden zich de broodjes goed lieten smaken, vertelde Wemes dat hij het bijzonder op prijs stelde om zoveel ondernemers over de vloer te hebben. Binnen Defensie worden veel jonge mensen opgeleid, die rond hun 30e levensjaar op het punt komen van ‘Up of Out’. Veel mensen stromen op dat moment uit en zoeken een baan in het bedrijfsleven. Alleen al daarom houdt Wemes graag contact met het bedrijfsleven.
Daarnaast werken er op de kazerne ook mensen vanuit de Participatiewet. Probleem waar hij vooraf vooral tegenaan liep, was vooral de angst voor verdringing. Veel facilitaire diensten zijn bij Defensie wegbezuinigd, haal je deze functies op deze manier weer binnen? En hoe werkt de gezagsstructuur bij deze mensen en zijn ze op te leiden tot BHV-er en/of BOA?
De integratie van de eerste drie medewerkers verliep zo voorspoedig, dat deze niet meer weg te denken zijn. Ze verrichten heel verschillende werkzaamheden en zijn multi-inzetbaar. Organisatorisch was er nog wel een punt van aandacht: de mensen komen niet in dienst bij Defensie maar worden gedetacheerd. Zolang de detachering goed georganiseerd is, kunnen mensen die onder de Participatiewet vallen, prima op de kazerne werken. Wemes adviseert dan ook om de mensen die we graag aan het werk willen helpen, ruim de mogelijkheid te bieden om via detacheringscontracten te werken.

‘Iedereen heeft zijn eigen talenten’
Vervolgens kwam Johan Bert Boonstra, commercieel directeur van Boer Staphorst aan het woord.
Boer Staphorst is een bouw-/woonwarenhuis, en ondanks de omvang nog steeds een familiebedrijf. Het personeel voelt zich verantwoordelijk voor elkaar en voor anderen. Iets doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leek een logische stap. Maar ook hier waren wel wat ‘mitsen en maren’ vooraf, zoals: ‘Wat vinden onze klanten hiervan?’
Maar het uitgangspunt is nog steeds: ‘Iedereen heeft zijn eigen talenten’ en met die insteek is men in 2015 begonnen om twee kandidaten op een afvaltraject te plaatsen, via Pro Faktoor in Staphorst. Op dit moment werken er 6 medewerkers in de schoonmaak en bij klussen en is er iemand via Reestmond in de spoelkeuken werkzaam.
Het is niet moeilijk om een rooskleurig verhaal te schetsen, maar er zijn natuurlijk ook wel lastige momenten. Of, zoals Boonstra het schetst: ‘Het is wél werk. We zijn geen zorgverlener maar werkgever. Als mensen beginnen over hun achtergrond, proberen we dat toch af te kappen. We willen niet op iemands privéleven ingaan. Je moet het hulpverleningstraject niet de organisatie intrekken.’

Veel vragen
Het verhaal van Johan Bert Boonstra leidde tot veel vragen en reacties, zoals “Verzuipt een kandidaat niet bij zo’n enorm winkelbedrijf als Boer Staphorst?” Boonstra: “Dat gebeurt beslist niet. Er is veel zorg voor elkaar. Waar mensen werken, sta je altijd dicht bij elkaar. Mensen weten elkaar te vinden. Waar wij heel sterk in zijn, is mensen in de organisatie invlechten.”
Op de vraag: “Wat is er nodig om voor deze doelgroep nog meer werkplekken te realiseren?” was Boonstra’s antwoord: “Je moet zorgen voor passend werk. Het moet een nuttige invulling zijn. Wel is er vaak andersoortig werk nodig dan de standaardvacatures, voor deze mensen. Kijk vooral naar de werkzaamheden die nu al gebeuren en waar nog geen functie aan zit.” Op de opmerking ‘Boer is een hele grote onderneming; is het voor kleinere bedrijven niet veel te druk om mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen?’ reageerde de directeur met “Iedere werknemer bij Boer heeft zijn eigen werkgebied en het daarbinnen heeft hij het ook druk. Probeer de angst van ‘eigenlijk kan het niet’ om te draaien in mogelijkheden. Je krijgt er echt enorm veel voor terug.”
Bij Boer Staphorst heeft men het personeel meegekregen door Personeelszaken en de OR de verbinding met de doelgroep te laten leggen. “We hebben het van binnenuit laten groeien. Het ging heel natuurlijk.”

Een opmerking van een deelnemer die bij velen na de ontbijtbijeenkomst is blijven hangen: “Kijk naar de mogelijkheden van mensen en vergeet alsjeblieft die term ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’: dat is zo denigrerend.”

Ron van Gent sloot de ontbijtsessie af met het voorstellen van de ondernemers die, naast de Johannes Postkazerne, hun bedrijf voor een bezoek hebben opgesteld: Persister, Meppel; Verscentrum Noord, Meppel; Bijzonder Druk, Steenwijk; Kruidvat, Steenwijk; Boer Staphorst, Staphorst en Hoveniersbedrijf Tim de Vries, Rouveen.

Gepubliceerd op 11-11-2016