Doelgroepregister opengesteld voor werkgevers

Het landelijk doelgroepregister is sinds 5 november opengesteld. Werkgevers kunnen via het UWV-werkgeversportaal aan de hand van een burgerservicenummer zien of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen en meetelt voor de banenafspraak. Met de online tool kunnen werkgevers nu zelf de gegevens direct opvragen. UWV beheert het register en werkt dit periodiek bij.

Banenafspraak
Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, beoogde het kabinet een grotere arbeidsparticipatie van mensen met een ziekte of een handicap. Werkgevers hebben daarbij een actieve rol. Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen voor hen beschikbaar komen.
Werkgevers hebben aangegeven tot 2026 in totaal 100.000 banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen (de banenafspraak). Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen voor mensen met een ziekte of handicap realiseren.

Het online doelgroepregister is te raadplegen via het werkgeversportaal van UWV.

Gepubliceerd op 19-11-2015