Een exportproduct om trots op te zijn

In de arbeidsmarktregio Zwolle zitten alle partijen aan tafel – en dat vinden we gewoon. Samenwerking zit hier in de genen. Daar mogen we als regio trots op zijn én daar mogen we meer gebruik van maken. Dat was een belangrijke boodschap die bestuurders tijdens de Regiodag Zwolle, op 7 december in Elburg, meekregen.

Samen bouwen aan een nog sterkere regio, ruim baan voor ‘young en human capital’. Daar draaide het om tijdens de Regiodag Zwolle. Een panel bestaande uit Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United (PEC Zwolle)), Jacco Vonhof (ondernemer en voorzitter VNO-NCW Midden), Frida Hengeveld (voorzitter Raad van Bestuur De Groene Welle en vertegenwoordiger van de Zwolse 8), Roelof Pieter Koning (wethouder sociale zaken Meppel) en Doekle Terpstra (aanjager Nationaal Techniekpact) deelden hun visie op een sterke regionale samenwerking.

Verbinding tussen lokaal en regionaal
Een van de uitdagingen die als rode draad door de ochtend liep, is het verbinden van wat er op lokaal niveau gebeurt en goed gaat met wat er op regionaal niveau nodig is om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Bestuurders moeten blijven zoeken naar het antwoord op de vraag hoe ze nog meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de grote thema’s die er in de regio zijn, zonder de verantwoordelijkheid voor de eigen burgers uit het oog te verliezen.
Goede voorbeelden op lokaal niveau zijn er genoeg. Dat succes in kleiner verband is belangrijk maar we moeten de drive die in de regio zit om vooruit te gaan ook vasthouden. Andere regio’s profileren zich sterker of hebben een onorthodoxe manier van samenwerken. Daar kunnen we van leren.
Tegelijkertijd mogen we onze eigen kracht meer in de etalage zetten. De manier waarop we het hier doen is ons exportproduct en dat moeten we versterken en uitdragen. Die natuurlijke houding om met elkaar samen te werken mag best meer worden ‘uitgenut’. Bijvoorbeeld door aanspraak te maken op financiering voor publiek-private samenwerking.

Eén arbeidsmarkt
De bestuurders kregen een aantal speerpunten voorgelegd die om verdere uitwerking vragen. Daarbij werd benadrukt dat het belangrijk is om te onthouden dat er maar één arbeidsmarkt is. Daarin spelen vraagstukken op het gebied van economie en solidariteit waarin iedereen een eigen primaire verantwoordelijkheid heeft, maar met een gezamenlijk doel.
Allereerst moet de basis op orde zijn, zo luidde de boodschap. Steek energie in de mensen die wel willen maar nog niet kunnen, bij hen die een zetje nodig hebben. Denk tegelijkertijd na over aantrekken en behouden van (internationaal) talent. Stimuleer daarnaast innovaties op het gebied van arbeidsmobiliteit. Als die arbeidsmarkt zo gaat veranderen, denk dan ook na over de ‘skills’ van de toekomst. En zorg tenslotte voor een goede verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Hoe kunnen we in de regio invulling geven aan die speerpunten? Daarover mochten de aanwezigen nadenken en met elkaar van gedachten wisselen. De ideeën die daaruit voortkwamen, worden meegenomen in het programma Regiopact Zwolle dat begin 2017 vorm krijgt.

Gepubliceerd 19-12-2016