Enquête gebruikers Platform: ‘Wat vindt u belangrijk?’

Wij zijn een groep van 7 communicatiestudenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na twee jaar theorie geleerd te hebben, mogen wij dit nu in de praktijk gaan toepassen.

Inzicht krijgen
Onze eerste opdracht voor de gemeente Zwolle is het opleveren van een content strategie met betrekking tot het platform ‘Daar Werken We Aan’. Hiervoor hebben wij voor u als gebruiker van het platform onderstaande enquête opgesteld. Hiermee hopen wij meer inzicht te krijgen in wat u als doelgroep belangrijk vindt en dus terug wilt zien op het platform.

8 vragen aan u
Daarom willen wij u verzoeken 8 vragen te beantwoorden. De enquête neemt slechts een aantal minuten van uw tijd in beslag. Wij, en u als gebruiker uiteindelijk ook, zijn er erg mee geholpen!

U kunt de enquête invullen door te klikken op deze link.

Daarnaast kunt u de QR-code scannen om bij de enquete te komen.

Wilt u dit vóór vrijdag 24 mei doen?

Hartelijk dank voor uw medewerking!

  1. Bij wat voor soort informatie heeft u belang op het platform?
  2. Via welk(e) kanaal/kanalen wilt u geïnformeerd worden over het platform?
  3. Met welk doel bezoekt u het platform?
  4. Welke informatie vindt u overbodig op het platform?
  5. Hoe vaak zou u nieuwe content willen zien op het platform?
  6. Wat zou u graag verder nog op het platform willen zien?
  7. Wat vindt u onduidelijk aan het platform?
  8. Heeft u tips en /of aanbevelingen met betrekking tot het platform? 


Content strategie
Nogmaals hartelijk dank voor het invullen van de enquête. De content strategie die naar aanleiding van de verkregen antwoorden wordt opgesteld, zal te zijner tijd met u worden gedeeld.