Even voorstellen: kernteam regionaal Werkbedrijf Regio Zwolle

Het regionaal Werkbedrijf Regio Zwolle (WRZ) timmert continu aan de weg om invulling te geven aan zijn belangrijkste doelstelling: het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt in de regio Zwolle. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een arbeidsbeperking, jongeren tot 27 jaar en 50-plussers. Iedereen een baan, daar werken we aan. 

De dagelijkse uitvoering van taken is in handen van het ‘kernteam’; zij signaleren, initiëren, verbinden en faciliteren. Hieronder stellen we het kernteam graag aan u voor.

Manon Koldewijn – Programmamanager a.i. Arbeidsmarktregio / Werkbedrijf Regio Zwolle / Human Capital Agenda
M.Koldewijn@Zwolle.nl, 06 53520540

Niels van Oostveen – Secretaris Arbeidsmarktregio Zwolle / beleidsadviseur Gemeente Zwolle
N.van.Oostveen@Zwolle.nl, 06 29209304

Margriet Wiegman – Programmamanager sector Transport & Logistiek (specifiek LEC)
M.Wiegman@Zwolle.nl, 06 18600498

Gerlinde Scheper – Vliegende Brigade regio Zwolle
G.Scheper@Zwolle.nl, 038-4983173

Jenny van de Weg-Kruithof – Adviseur Social Return Gemeente Zwolle / Expertisecentrum SROI (ESR) Arbeidsmarktregio Zwolle
J.van.de.Weg-Kruithof@Zwolle.nl, 0653836708

Henk de Leeuw – Adviseur Social Return, Expertisecentrum SROI (ESR) Arbeidsmarktregio Zwolle
H.de.Leeuw@Zwolle.nl, 06 52803575

Linda Zorge – Communicatieadviseur Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle / Werkbedrijf Regio Zwolle
Linda.Zorge@UWV.nl, 06 11596778

Luuk van den Bosch – Secretaris
L.van.den.Bosch@zwolle.nl, 06 11585630