Geen jongeren tussen wal en schip met regionaal vangnet

Onderwijsinstellingen met een (boven)regionale functie hebben met veel gemeenten te maken als het gaat om jongeren die extra ondersteuning richting arbeidsmarkt of dagbesteding nodig hebben. ‘Dat kan efficiënter’, dacht men in de arbeidsmarktregio Zwolle. De schakel-makelpool (SMP) biedt onderwijsinstellingen daarom sinds kort één eigen aanspreekpunt mét een regionaal netwerk.

De SMP is om twee redenen in het leven geroepen. Ten eerste om te zorgen voor een regionaal sluitend vangnet voor kwetsbare jongeren, afkomstig van Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Entreeopleidingen. Ten tweede om te voorzien in de behoefte van scholen om voor die regionale aanpak één aanspreekpunt te hebben. 2016 is in principe een ‘pilotjaar’, maar de blik is duidelijk gericht op de toekomst.

Regionale samenwerking met lokale inzet
De meeste scholen hebben een regionale functie en het is voor hen een te grote belasting en niet efficiënt om met veertien gemeenten uit de arbeidsmarktregio Zwolle afzonderlijk netwerkoverleggen te voeren. Met de SMP hebben ze een aanspreekpunt uit de eigen gemeente, dat wil zeggen de gemeente waar de school is gevestigd.

Die contactpersoon kennen ze al, want de SMP houdt het graag simpel, zo legt Daniël Meijerink, coördinator van de SMP uit: “Niet een nieuwe persoon voor de schakel-makelpool die de boel komt overnemen, nee de persoon die daar zat gaat het gewoon uitvoeren. Alleen is het perspectief nu breder, regionaal.” Nog een voordeel: volgens Meijerink hoeven scholen op deze manier ook niet meer op de hoogte te zijn van een woud aan gemeentelijke regelingen. “Wij zorgen ervoor dat een jongere goed wordt overgedragen. Dat maakt het voor iedereen makkelijker.”

Het doel van de SMP is om alle (kwetsbare) jongeren uit de regio tijdig in beeld te krijgen, ‘warm’ over te dragen en de vinger aan de pols te houden bij hun overstap naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding. Daarvoor is een goede monitoring nodig. Vooruitkijken, ‘forecasting’, is een belangrijke eerste stap om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Meijerink: “Samen met de scholen brengen we de verwachte uitstroom in kaart. Belangrijkste vraag daarbij is: komt de jongere op de juiste plek terecht?”

Is voor een jongere geen (arbeids)plek in de eigen woongemeente, dan wordt geschakeld met een van de collega-schakelmakelaars. Dat zijn met name consulenten werk/inkomen of speciale consulenten voor jongeren. “Dat is ook praktisch. Zij zitten al in dat werkveld, hebben de expertise, en kunnen soms zelf ook de begeleiding doen”, aldus Meijerink.

Kennisoverdracht
Een warme overdracht klinkt natuurlijk mooi, maar wat betekent het in de praktijk? In de eerste plaats moet in de netwerkoverleggen een zo compleet mogelijk beeld zijn van de jongeren die gaan uitstromen of tussentijds uitvallen. Systeemkoppelingen vormen daarbij nog een uitdaging, maar op de achtergrond wordt daar hard aan gewerkt. Belangrijk is vooral de overdracht van kennis over de jongeren in kwestie. Meijerink: “Die kennis zit met name bij de scholen zelf. Die hebben de stages gedaan, die weten hoe een jongere functioneert, waar de beperkingen zitten.” Het persoonlijk contact en de netwerkoverleggen zijn onmisbaar voor deze kennisoverdracht. De SMP faciliteert dit.

Eén aanspreekpunt is overigens niet hetzelfde als één loket. De SMP heeft geen centraal nummer, geen eigen website. De investering zit ‘m echt in het regionale netwerk van professionals. Daar zet de SMP de komende tijd op in. Daarom wordt de informatie over de werkwijze van de SMP binnenkort ook gedeeld via daarwerkenweaan.nl. Daar vinden betrokkenen informatie over de werkwijze én, heel belangrijk, daar staat wie de contactpersoon is voor het netwerkoverleg.

Wanneer is er een sluitend regionaal vangnet gerealiseerd? “Als de informatiestroom compleet is, we alle jongeren in beeld hebben en die jongeren op een reguliere, structurele plek naar vermogen arbeid kunnen verrichten”, aldus Meijerink. Er gaat volgens hem al veel goed, vooral op lokaal niveau. “Wat wij toevoegen is het regionale overzicht en de korte lijnen.”

Gepubliceerd op 16-06-2016