Informatiebijeenkomst Human Capital Agenda

In april vonden er vier informatiebijeenkomsten plaats in 4 subregio’s. Auke Oosterhoff en Manon Koldewijn van het programmateam HCA | Tafel van de Regio Zwolle namen de deelnemers mee in de wereld van de Human Capital Agenda van de regio Zwolle waaronder het Ontwikkelfonds regio Zwolle. Met de Human Capital Agenda investeert de regio Zwolle in alle mensen die een bijdrage willen en kunnen leveren op de arbeidsmarkt. Ongeacht het opleidingsniveau, ongeacht leeftijd en ongeacht in welke sector zij werkzaam zijn. Wat is er tot nu toe al gedaan? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? En wat is dat stand van zaken?

Van beleid naar realisatie
In het afgelopen jaar is veel werk verzet om de juiste voorbereidingen te treffen en randvoorwaarden voor het programma in te vullen. RegioDeal is in voorbereidingen en wordt, zodra de derde tranche wordt opengesteld, ingediend. Ook richting de uitvoering zijn stappen gezet: vanuit het Netwerk van de Tafel van de Regio Zwolle is een dagelijks bestuur gemandateerd om het programma in uitvoering te brengen. Samen met het programmateam. Sectorale actieteams worden ingericht met bestuurlijke kartrekkers. Voor de zomer 2019 verwachten we vier meerjarige actie-agenda’s van sectoren. In de subregio Steenwijkerland is de publiek – private samenwerking tot stand gekomen onder titel van het Actieplan Werk. Het Ontwikkelfonds wordt ingericht, de criteria zijn opgesteld door twee experts en wordt mede bekeken door een landelijke kritische vriend (RVO). Zodat we leren van andere fondsen en ervaringen.

Informatiebijeenkomst HCA
Er heeft veel achter de schermen plaatsgevonden. Daarom organiseerden wij in april 4 informatiebijeenkomsten in elke subregio en waren wij te gast bij de gemeente Hardenberg, Westerveld, Kampen en Noordoost Polder. Deze bijeenkomsten zijn benut om iedereen bij te praten over de werking van de agenda, de beweging die we in de regio Zwolle verder willen brengen bij werkgevers – werknemers en welke bijdrage iedereen hieraan kan leveren. Ook is nader ingegaan op de voorlopige criteria en werkwijze van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Wij ontvingen in totaal ruim honderd deelnemers en de eerste geluiden waren zeer positief!

Ugrade jezelf in de regio Zwolle
Voor de communicatie rondom de Human Capital Agenda waaronder het Ontwikkelfonds wordt in juni een campagne gelanceerd onder  de titel “#upgradejezelf”. Hiervoor zijn tijdens de informatiebijeenkomsten de eerste contouren getoond. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een fonds voor de (co)financiering van her, bij en omscholing van werknemers. Elke werkgever met een bedrijf gevestigd in de regio Zwolle die samen met anderen extra wil investeren in de skills en knowhow van (toekomstige) werknemers kan een beroep doen op dit fonds. De eerste werkgevers hebben al belangstelling getoond via de tijdelijke website www.ugradejezelfregiozwolle.nl.

Hoe nu verder?
Voor de komende weken staat er weer veel op de agenda en is er veel te doen. Houd daarom de websites www.daarwerkenweaan.nl, www.tafelvanderegiozwolle.nl en www.upgradejezelfzwolle.nl goed in de gaten voor alle ontwikkelingen. Zo kunnen we samen een succes maken van de Human Capital Agenda!