Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Hoe helpen we jongeren met een arbeidsbeperking die van school komen aan een betaalde  baan? De kennis en infrastructuur van SW-bedrijven kan hierbij een belangrijke rol spelen. Sommige SW-bedrijven zijn al actief betrokken bij de begeleiding van school naar werk, terwijl anderen nog zoekende zijn. In deze nieuwe publicatie van SBCM en Cedris leest u, aan de hand van achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden, hoe u deze jongeren kunt begeleiden.

Wat kunt u in deze publicatie lezen?
Deze publicatie biedt een overzicht van de verschillende keuzes die SW-bedrijven hebben gemaakt in de begeleiding van jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs (PrO) en het entreeonderwijs naar de arbeidsmarkt. In deze publicatie vindt u:

  • informatie over de rol van de verschillende partijen bij het begeleiden van jongeren met een arbeidsbeperking, zoals de rol van verschillende afdelingen van gemeenten en van de scholen;
  • inzicht in de rollen die SW-bedrijven kunnen hebben bij het begeleiden van deze jongeren naar de arbeidsmarkt;
  • tips voor samenwerking met gemeenten en scholen, samenwerking binnen een netwerk en de begeleiding van de jongeren;
  • inzicht in de financieringsmogelijkheden van de samenwerking en projecten.

Doel van de publicatie
Met deze publicatie willen Cedris en SBCM:

  • managers en beleidsmakers van SW-bedrijven, die aan het begin staan van samenwerking of waarbij het proces minder vlot verloopt, voeden met praktijkvoorbeelden en tips;
  • de professionals die met de doelgroep aan de slag gaan inspireren.

De praktijkvoorbeelden en contextinformatie zijn te gebruiken bij de begeleiding van leerlingen van met name VSO en PrO, maar ook bij entreeonderwijs naar werk of passende dagbesteding, zowel tijdens als na de opleiding. Welke elementen zinvol, haalbaar en effectief kunnen zijn voor uw organisatie, bepaalt u zelf. Deze publicatie is geschreven om de kennisuitwisseling tussen SW-bedrijven te faciliteren en is opgenomen in de ParticipatieCampus. Dit is een online platform met e-learnings en kennisdocumenten, gemaakt door Divosa en SBCM. Registreer zonder kosten op www.participatiecampus.nl

Vragen? Neem dan contact op met Miranda Grootscholte, projectleider SBCM, telefoon 06 23202994, e-mail m.grootscholte@caop.nl

Gepubliceerd op 16-09-2016