Kracht On Tour: actieve rol van Regio Zwolle

Wat is Kracht on Tour?
Minister Jet Bussemaker bezocht in twee jaar zes regio’s om afspraken te maken over een betere financiële positie van vrouwen. Dat is Kracht on Tour.

Waarom Kracht on Tour?
Omdat er meer aandacht moet komen voor de kracht en de talenten van vrouwen. Meer vrouwen moeten gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken, te benutten en te verzilveren. Want dat betekent dat zij zelfstandiger zijn, meer keuzevrijheid en een sterkere positie in de maatschappij hebben. Kracht on Tour deed in de afgelopen twee jaar Roermond, Eindhoven, Zwolle, Rotterdam, Groningen en Almere aan.  Alle bijeenkomsten gingen over het beter benutten en verzilveren van je talent en het in jezelf investeren. Omdat vrouwen dat waard zijn. Als vrouwen meer in zichzelf durven te investeren, dan investeren ze daarmee in hun verdere toekomst (en die van hun gezin). Daar wordt iedereen beter van.

27 november 2015 – Grande Finale en uitreiking Joke Smitprijs
Op 27 november wordt Kracht on Tour met een Grande Finale afgesloten. Jet Bussemaker reikt dan ook de Joke Smitprijs, de regeringsprijs voor vrouwenemancipatie, uit.
Ook de regio Zwolle is tijdens de grote finale aanwezig, waarbij de resultaten die in onze regio de afgelopen periode zijn gerealiseerd, worden gepresenteerd. Mirjam Doornbusch, coördinator gemeente Zwolle, is als dealmaker en matchmaker voor het Kracht on Tour magazine geïnterviewd. Dit magazine wordt vrijdag door Koningin Maxima en 6 deelneemsters, waaronder Ayfer Akturk van gemeente Zwolle, in ontvangst genomen.

Paviljoen Zwolle
Om de centrale ruimte bevinden zich paviljoens waarin de 6 regio’s laten zien wat ze hebben gedaan. In het Zwolse paviljoen zijn huizen, kantoorpanden en natuurlijk de Peperbus te zien. Tegen dit decor worden persoonlijke verhalen van vrouwen en dealmakers uitgelicht. Op de ramen staan vooroordelen over bijstandsvrouwen. Als zo’n raam wordt opengezet, staan aan de binnenkant verhalen die het vooroordeel tegenspreken. Er kunnen ansichtkaarten met tips in brievenbussen worden gedeponeerd. Ook is er een korte film met quotes van Nelleke Vedelaar, dealmakers en vrouwen, als teaser voor een langere film.
Onder het mom ‘Wat speelt er achter de Zwolse voordeuren?’, worden bezoekers verleid over de drempel te stappen en verder te kijken dan de voordeur. Ze komen dan in een huiskamer waar vrouwen en dealmakers aanwezig zijn. Er is een fotogalerij met 20 portretten van deelneemsters, met daaronder hun kracht verwoord. In de huiskamer wordt ook een film vertoond met een weergave van het afgelopen jaar. Vier vrouwen zijn met een camera gevolgd, net als bijeenkomsten met dealmakers en de wethouder.

Meer informatie is te vinden op http://www.krachtontour.nl

In de Regio Zwolle zijn onderstaande deals gemaakt en hebben de ondertekenaars de volgende intentie uitgesproken:
1. Vormen van een ‘Elftal’ voor economische zelfstandigheid
2. Extra aandacht voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt
3. Extra investeren in onderwijs en scholing
4. Beter benutten van mogelijkheden voor vrouwen in de techniek
5. Realiseren van ‘Toekomstproof’ personeelsbeleid
6. Stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap

Gepubliceerd op 26-11-2015