“Laat ondernemers zien voor wie we het doen”

De werkgeverscampagne van het Werkbedrijf Regio Zwolle werpt vruchten af. Maar het werk is nog niet af.

Dé werkgever bestaat niet. Ze zijn er in alle soorten en maten. Maar één ding hebben ze gemeen: als het gaat om het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt in de regio Zwolle, worden ze namens VNO-NCW en MKB Nederland mede-vertegenwoordigd door Martine Schuijer. Wat is haar de afgelopen tijd opgevallen tijdens de werkgeverscampagne van Daar werken we aan? En wat kunnen we nog verwachten?

Martine Schuijer is een verbinder. Ze benadrukt het belang van samenwerking, ze ziet kansen en ze ziet een positieve beweging, niet in de laatste plaats door de werkgeverscampagne: “Het is goed dat we de campagne actiematig hebben aangepakt. Door veel aandacht te vragen , hebben we werkgevers echt bewust kunnen maken van het vraagstuk, waardoor er echt een beweging op gang komt.”

Kritisch is ze ook, want de samenwerking moet wel iets opleveren: 1.000 banen per 2017. Een ambitieuze doelstelling, maar dat vindt ze juist positief: “De regio Zwolle heeft voor zichzelf een hogere doelstelling gesteld dan het landelijke target. Er is gezegd: we kijken niet alleen naar de banenafspraak, maar we gaan ook voor leerwerkbanen, we kijken ook om naar bijvoorbeeld oudere werklozen en jongeren. Dat is mooi.”

Vruchten
Het ‘rumoer’ van de campagne werpt inmiddels dus zijn vruchten af: “Ik zie steeds meer enthousiasme bij werkgevers om mee te doen en invulling te geven aan een inclusieve baanafspraak”, zegt Schuijer. Ze ziet hoge deelname aan de activiteiten van het Werkbedrijf. En ze ziet werkgevers die werkzoekenden op hun bedrijf ontvangen en daadwerkelijk vacatures openstellen. De campagne heeft daaraan in positieve zin bijgedragen: “We hebben door de campagne ook de beeldvorming van de doelgroep kunnen beïnvloeden. We hebben de doelgroep beter kunnen laten zien.”

Informeren en enthousiasmeren is ‘core business’ voor VNO-NCW en MKB Nederland. In dit geval was goed informeren echter bijna voorwaardelijk voor het enthousiasme, want er was veel onduidelijkheid. Wie behoren nu precies tot de doelgroep en wat betekent het om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in je bedrijf? “Als je dit nog nooit hebt gedaan dan is het best complexe materie”, zegt Schuijer.

Persoonlijk vindt Schuijer dat het ‘geharrewar’ in de media over wie nu wel en niet tot de doelgroep behoort en waarom wel of niet, ook niet helpt in het enthousiasmeren om mee te doen. Daarom is ze blij met de aanpak in de regio: “Als je het klein maakt en laat zien: dit zijn de mensen waar we het voor doen, dan krijg je een heel ander gevoel.”

Werkgeversdienstverlening
Een van de sleutels daarbij is een goede – en dat betekent in dit geval een zoveel mogelijk eenduidige – werkgeversdienstverlening. Daar liggen volgens haar nog verbeterpunten, ook al zijn er goede stappen gezet. Schuijer: “Uiteindelijk wil een werkgever gewoon de beste kandidaat voor zijn vacature. En dan moet het bijvoorbeeld niet uitmaken of die uit jouw stad komt of uit het naastgelegen dorp danwel of de werkzoekende in begeleiding is bij UWV of bij een gemeente.“

Dus zou het mooi zijn als gemeenten en UWV dat aanbod zo inrichten dat die werkgever regionaal kan zoeken. “Een geïntegreerde werkgeversdienstverlening tussen gemeenten en UWV en een zeer transparant aanbod van kandidaten, dat is waar werkgevers op zitten te wachten”, aldus Schuijer.

Campagne Daar werken we aan
De werkgeverscampagne van Werkbedrijf Regio Zwolle kan werkgevers in de afgelopen maanden bijna niet zijn ontgaan. Een opvallende campagnebus bezocht verschillende bedrijventerreinen in de regio en zorgde ervoor dat ondernemers persoonlijk kennis konden maken met kandidaten, met gemeentelijke contactpersonen voor werkgeversdienstverlening én met collega-ondernemers die al ervaring hebben met werknemers uit de doelgroep.

Dit najaar start opnieuw een actieperiode met activiteiten zoals die in de afgelopen maanden ook is georganiseerd. Houd de nieuwsbrief en Twitter in de gaten om te weten wat er in uw gemeente wordt georganiseerd. Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt, daar werken we aan!

Gepubliceerd op 16-08-2016