Leerwerkloket regio Zwolle slaat vleugels uit

Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

Moniek Bom, projectleider van Leerwerkloket regio Zwolle: “Door de leergang ‘Organisatie van leerwerktrajecten’ ben ik me gaan realiseren dat elke regio anders is. In het verlengde van de leergang heb ik samen met vertegenwoordigers van UWV en enkele gemeenten een werkbezoek gebracht aan het Leerwerkloket Utrecht-Amersfoort. In die regio waren leerwerktrajecten een ‘niche’ die het Leerwerkloket kon oppakken en waarmee het zich stevig op de kaart heeft gezet. Daarnaast hebben zij een koppeling gemaakt met de aanpak en middelen Jeugdwerkloosheid, waardoor hun werkgeversbenadering en de mogelijkheden voor directe matching meer body hebben gekregen. In onze regio ligt het anders: daar worden leerwerktrajecten georganiseerd vanuit het WerkgeversServicepunt, en werd tot voor kort het Leerwerkloket vooral gezien als een instantie voor scholings- en loopbaanadvies. We zijn ons inmiddels breder gaan profileren. De STOOF-vouchers maakten het mogelijk om 22 personen een opleiding voor heftruckchauffeur te laten volgen. De kandidaten daarvoor zijn aangeleverd door UWV en gemeenten. Ook nemen we deel aan de aanpak Laagopgeleiden van de Leerwerkloketten in samenwerking met CINOP en UWV. We doen een haalbaarheidsonderzoek en leggen de verbinding naar kansrijke sectoren. Al met al zijn we nu veel duidelijker in beeld als samenwerkingspartner en verbindende schakel.”

Over de leergang ‘Organisatie van leerwerktrajecten’ wil Moniek Bom nog kwijt: “Het is positief dat de verschillen in uitgangssituatie tussen regio’s zichtbaar worden en de ervaringen landelijk worden gedeeld. Ook is het fijn dat ik Erik de Graaf ook achteraf nog kan bellen als ik ergens tegenaan loop.”

Website Leren en Werken

Laatste nieuws over Leerwerkloket, klik hier

Gepubliceerd op 01-03-2016