Leren van elkaars succesverhalen én knelpunten

In Werkbedrijf Regio Zwolle (WRZ) staan we voor de uitdaging om 1.000 extra leerwerkbanen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat alle samenwerkende partners die ambitie delen en zichtbaar maken? Om te beginnen door ervaringen en goede voorbeelden te delen. Afgelopen woensdag kwam een groep professionals uit de regio met dat doel bij elkaar in het IJsseldelta Center in Zwolle.

Verbinding
De uitvoering van de participatiewet, het invullen van de banenafspraak en het samenwerken door meerdere organisaties in een regionaal werkbedrijf zijn nog relatief nieuw. Dan is het belangrijk dat je leert van elkaars ervaringen. Dingen die goed gaan, maar ook dingen waar je minder tevreden over bent als professional. De kunst is om die met elkaar te verbinden.
Een belangrijke stap in die verbinding in de regio is het platform daarwerkenweaan.nl dat tijdens de regionale banendag op 15 oktober werd gelanceerd door Nelleke Vedelaar (voorzitter WRZ), Gert Jan Metz (regiomanager UWV) en Martine Schuijer (regiomanager VNO-NCW). Naast het delen van mooie voorbeelden van een inclusieve arbeidsmarkt uit de regio willen we het platform ook gebruiken als online ontmoetingsplek voor de betrokken professionals.

Kansen en uitdagingen
Goede voorbeelden zijn er genoeg. Een ondernemer die overtuigd werd om een Wajonger in dienst te nemen en daardoor aangenaam is verrast. Iemand die na plaatsing tot volle bloei komt en veel meer in zijn mars blijkt te hebben dan iedereen dacht. Grote werkgevers die echt werk maken van inclusiviteit. Goede ervaringen met gebundeld accountmanagement. En, heel belangrijk, een groeiend besef dat we samen voor deze doelstelling staan, oftewel: daar werken we aan!

Knelpunten zijn er ook. Er is onwetendheid. Er zijn vooroordelen. Vraag en aanbod sluiten niet aan. Dat maakt het werk soms lastig. Het knelpunt dat het vaakst werd genoemd is de individuele target. Mensen willen graag samenwerken maar worden daarbij niet altijd geholpen door systemen en procedures. Wie de vacature invoert, moet ‘m ook afhandelen. Een vacature delen met collega’s of in het netwerk is daardoor lastig.

Hoe mooi is het dan dat tijdens dezelfde bijeenkomst suggesties en concrete voorbeelden voorbij komen uit een subregio waar men de individuele targets heeft losgelaten. Van dit soort voorbeelden kunnen we leren. Maar dan moeten we ze wel laten zien. En daarover ging het tweede deel van de bijeenkomst. Hoe kunnen we behulp van communicatie de samenwerking en de ambitie verder helpen?

Ondersteuning
Om te beginnen de samenwerking. Er is grote behoefte aan persoonlijk contact. Het platform daarwerkenweaan.nl kan daarbij ondersteunen. Persoonlijk contact begint met elkaar kennen. Weten wie wie is in de regio en wat die persoon doet, maar ook wat hem of haar motiveert. Iedereen kan zich daarom op daarwerkenweaan.nl registreren en een profiel aanmaken. Het lijkt een kleine stap, maar het geeft ook een gezicht aan de ‘we’ van daarwerkenweaan.nl. Dit zijn de mensen die de ambitie waarmaken.

Wat betreft die ambitie is er zeker ook nog wat zendingswerk te verrichten. Ondernemers zijn nog lang niet allemaal op de hoogte van de ins en outs van de participatiewet. Ook daarbij gaat daarwerkenweaan.nl helpen. In de eerste plaats door bewustwording. Opnieuw: we hebben behoefte aan voorbeelden die gezien mogen worden. We hebben ambassadeurs nodig. Ondernemers die hun positieve ervaringen willen delen. Via het platform, maar juist ook tijdens (eigen) netwerkborrels.

Goed verhaal
Vanaf begin 2016 gaan we deze voorbeelden zichtbaar maken. Met inspirerende filmpjes vanaf de werkvloer bijvoorbeeld, of brochures met praktische informatie die in het gesprek met werkgevers kunnen worden gebruikt. En door de ambitie ook zichtbaar te maken in het straatbeeld. Waar werken we aan? Daar werken we aan.

Zelf een mooi succesverhaal om te delen? Mail het naar linda.zorge@uwv.nl

Gepubliceerd op 25-11-2015