Meer arbeidsmarktInZicht voor de Regio Zwolle!

ArbeidsmarktInZicht is een initiatief van zes regio’s en de provincie Brabant en Limburg, in Zuidoost-Nederland verenigd in Brainport Network. ArbeidsmarktInZicht startte in 2015 en vanaf 2017 nemen ook de provincies Utrecht en Drenthe deel. In 2018 heeft de provincie Overijssel gekozen, vanuit de behoefte aan een eigen arbeidsmarktdashboard, als vijfde provincie aan te sluiten bij ArbeidsmarktInZicht. De Regio Zwolle is actieve partner in dit proces.

De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat transparante informatie over de arbeidsmarkt essentieel is voor zowel overheden, onderwijs, ondernemers als werknemers. Het beschikken over goede en actuele informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de bewegingen in de arbeidsmarkt. ArbeidsmarktInZicht geeft alle informatie over de kansen en bedreigingen en ondersteunt en stimuleert daarmee het gesprek en de samenwerking binnen en tussen de regio’s. De basis van ArbeidsmarktInZicht is een unieke bundeling van realtime arbeidsmarktinformatie uit bronnen zoals CBS, UWV, SBB, LISA, ROA en Jobfeed en de mogelijkheid om daar gewenste arbeidsmarktinformatie uit te destilleren.

Op maandag 17 december jl. heeft de provincie Overijssel een implementatiesessie van het arbeidsmarktdashboard georganiseerd. Men was zeer tevreden met de input en feedback die is geleverd. De sessie was een goede start van de route die bewandeld gaat worden, namelijk het implementeren en inzetten van ArbeidsmarktInzicht (AIZ)  met betrekking tot arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken en discussies in Overijssel.

Het Werkbedrijf Regio Zwolle gaat actief gebruik maken van de inzichten op het arbeidsmarktdashboard. Het dashboard is een open website en dus voor iedereen beschikbaar en zichtbaar. Neem een kijkje op de website: www.arbeidsmarktinzicht.nl

Voor meer informatie over ArbeidsmarktInZicht kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief via https://arbeidsmarktinzicht.nl/nieuwsbrief.