Meer kansen op werken door opleidingen op maat

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden en naar werk begeleiden. Dat is het doel van Randstad Vakschool, die eerder deze week een intentieovereenkomst met de arbeidsmarktregio Zwolle tekende. Daarin spreken zij af arbeidsbeperkte mensen, door het aanleren van vakvaardigheden, te helpen klaar te zijn voor de arbeidsmarkt. De vakschool leidt mensen op naar een duurzame baan in een kansrijke sector, zoals techniek of zorg. Er worden opleidingen op maat geboden, afgestemd op de doelgroep en de vraag uit de markt.
Randstad Vakschool verbindt zich aan de arbeidsmarktregio Zwolle via het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland van de vakschool gebruik kunnen maken en kennis en ervaring worden gedeeld. 

Kijken naar mogelijkheden
Natascha van der Laan, Manager Randstad Vakschool: “Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. We focussen ons hierbij op de talenten die iedere medewerker heeft en kijken vooral naar mogelijkheden, niet naar beperkingen. We brengen specifieke vakvaardigheden bij zodat we aan de vraag van bedrijven kunnen voldoen en mensen duurzaam aan werk helpen. Met de ondertekening van deze intentieverklaring vervullen wij een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere landelijk opererende werkgevers in Nederland.”

Duurzaam
“Het is ontzettend belangrijk dat mensen de mogelijkheid krijgen om te investeren in hun vakvaardigheden die bij kansrijke sectoren aansluiten. Om-, her- en bijscholing zorgt ervoor dat meer mensen in onze regio kans maken op een baan én hun wendbaarheid op de arbeidsmarkt wordt vergroot”, zegt Niels van Oostveen, secretaris Arbeidsmarktregio Zwolle. “Hiermee leveren wij gezamenlijk een belangrijke bijdrage aan meer duurzaam werk in onze regio.” 

Uniforme afspraken
Projectleider Schakelpunt Landelijke Werkgevers Tanja Willemsen: “Werkgevers met vestigingen in verschillende gemeenten en regio’s die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen, willen met UWV en gemeenten uniforme afspraken kunnen maken. Met UWV heeft Randstad al landelijke afspraken gemaakt voor doelgroepen van UWV. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad verbindt ook de gemeenten hieraan, en is daarom een belangrijk aanspreekpunt voor landelijk opererende werkgevers zoals Randstad.”

Verbinding
“We hebben de verbinding gemaakt tussen het aanbod van Randstad enerzijds en de behoefte van de regio anderzijds. Bij de behoefte van de regio is het van belang dat we rekening houden met de mogelijkheden van de werkzoekenden die onder gemeentelijke regelingen vallen en de vraag die de werkgevers in die specifieke regio hebben. Per arbeidsmarktregio kan dat verschillend zijn. Voor deze verbinding zorgt het Schakelpunt en benutten we de kansen. Randstad kan hierdoor het opleidingstraject afstemmen op de behoefte en daardoor de baangarantie van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten” verduidelijkt Jacqueline Mooiman, adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers.

Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt
De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt de regionale samenwerking van arbeidsmarktregio’s om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers doet dit concreet door afspraken te faciliteren tussen landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s.