‘Mogelijkheden zijn er, als we ze maar willen zien!’

In het kader van de werkgeverscampagne van Daar werken we aan bezocht het campagneteam op maandag 9 mei het Arbeidstrainingscentrum (ATC) in Ommen en een HR-event van het Ondernemershuis voor het Vechtdal in het gemeentehuis van Hardenberg. Het belangrijkste doel? De talenten van mensen die onder de participatiewet vallen onder de aandacht brengen bij werkgevers door informatie en ervaringen te delen.

Het ATC in Ommen is een mooie setting voor een ontmoeting tussen werkgevers, werkzoekenden en vertegenwoordigers van gemeente en UWV. Het is een plek waar jongeren die wat extra begeleiding nodig hebben bij de eerste stappen in het arbeidsproces die tijd en ruimte ook krijgen. En dat is meteen de rode draad tijdens de bijeenkomst. Want wat hebben werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk nodig? Die vraag stellen de medewerkers van gemeente en UWV tijdens de ontmoetingsronde die het ochtenddeel vormt.
Vanaf het begin is duidelijk dat aan motivatie geen gebrek is. Iedereen wil graag aan het werk. Een zinvolle bijdrage leveren, werken met collega’s, de structuur van het werkritme, daar gaat het ze om. Ze lijken uitstekende werknemerskwaliteiten te hebben: uit hun verhalen komt een beeld naar voren van dienstbare arbeidskrachten die er een hekel aan hebben als mensen ‘de kantjes eraf lopen’.

Extra tijd en ruimte
Waarom wil het dan toch niet lukken om duurzaam werk te vinden? Dat is verschillend. De een heeft een fysieke beperking waardoor niet elk soort werk past, de ander is gevoelig voor stress. Maar allemaal hebben ze laten zien dat ze echt een bijdrage kunnen leveren als ze maar een beetje extra tijd en ruimte krijgen om het werk in de vingers te krijgen. “Een proefplaatsing van twee maanden is te kort om echt te laten zien wat je kunt”, zegt een van de werkzoekenden. Soms is de oplossing ook eenvoudig. Iemand met dyslexie die erg veel moeite heeft met straatnamen kan met de postcode en het huisnummer uitstekend uit de voeten.
Na afloop is Petra Dorreman, manager bij ATC Dienstenbedrijf enthousiast over het gesprek dat zij voerde met drie werkzoekenden. “In een persoonlijk gesprek krijg je een betere indruk van een werkzoekende. Waar liggen talenten? Waar is extra aandacht nodig?” Over het doel van de gesprekken tijdens deze actie is ze duidelijk: “We willen werkgevers verleiden door te laten zien hoe gemotiveerd deze mensen zijn.”

Kansen geven
Na de gesprekken komt iedereen weer bijeen in de hal van het ATC. Albert Knol, accountmanager van ATC Dienstenbedrijf vat samen wat ze in de gesprekken hebben gehoord. Een beetje begeleiding op de werkvloer, ook na een paar maanden, en een beetje begrip. Meer is vaak niet nodig. “Het gaat om kansen geven”, benadrukt Knol, “dat vertaalt zich in loyaliteit, vertaalt zich in rendement.” En natuurlijk af en toe een compliment, dat vindt iedereen fijn. “Mensen groeien van complimenten. We zijn te vaak geneigd te benoemen wat niet goed gaat.”

“Bij ondernemers is er veel verwarring over de participatiewet”, zegt de Ommense wethouder Ko Scheele. Daarom benadrukt hij in zijn welkomstwoord wat de gemeente voor de ondernemers kan betekenen. Een vast aanspreekpunt. Zorg voor de loonwaardebepaling. Deskundig advies over regelingen. Hulp bij het kijken naar mogelijkheden voor een geschikte arbeidsplek, zo nodig door losse taken te bundelen. Op die manier kan de gemeente werkgevers echt ondersteunen volgens Scheele. Maar ook door knelpunten serieus te nemen en regionaal en landelijk aan de orde te stellen. De aanpak in Ommen heeft in de afgelopen tijd al gezorgd voor meerdere succesvolle plaatsingen. “Mogelijkheden zijn er, als we ze maar willen zien!”

Iedereen serieus nemen
Is het gelukt om ondernemers te verleiden? Aan het enthousiasme van ondernemers die al ervaring hebben met de doelgroep zal het niet liggen. Cycloon Post laat dat duidelijk zien. Ruben Hiddink, operationeel manager, vertelt hoe het postbedrijf een grote groep mensen, die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, aan het werk heeft en houdt. “We nemen iedereen heel serieus als werknemer. We stellen eisen, geven verantwoordelijkheid, maar ook vertrouwen. De hoofdtaak van de teamleider is aandacht hebben voor de mensen.” Medewerker Linda beaamt dit. “Als er iets tegen zit of je komt in tijdnood kun je altijd bellen met de teamleider en met collega’s en dan wordt het opgelost. We helpen elkaar.” Ze straalt terwijl ze het vertelt. “Is het je droombaan?”, vraagt een van de aanwezigen. Daar hoeft ze niet over na te denken: “Ja!”

Na de lunch gaat het campagneteam naar het gemeentehuis van Hardenberg voor het HR-event dat daar is georganiseerd door het Ondernemershuis voor het Vechtdal. De netwerkbijeenkomst is aangegrepen om de ondernemers en HR-functionarissen die daar aanwezig zijn, kennis te laten maken met Daar werken we aan en uitleg te geven over de doelstelling. De Hardenbergse wethouder René de Vent noemt de middag in zijn openingswoord een mooi evenement om werkgevers te informeren over de belangen en mogelijkheden van het plaatsen en behouden van mensen. “Bied mensen die langs de kant staan en heel graag aan het werk willen kansen als u die mogelijkheid heeft.”

Foto’s: Yvonne Haaxman

Gepubliceerd op 10-05-2016