Ondernemen met SW-bedrijven

Behalve UWV en gemeenten kunnen ook de regionale SW-bedrijven worden ingeschakeld bij het realiseren van de doelstellingen van de regio. Mensen die onder de doelgroep ‘baanafspraak’ vallen, kunnen een waardevolle bijdrage aan ondernemingen leveren. Sociale werkbedrijven kunnen dan voor werkgevers ook als partner fungeren om dit handen en voeten te geven. Dit kan via het uitbesteden van werk en het inhuren van personeel.

Personeel
Als een werkgever – vast of tijdelijk – personeel zoekt, kan een SW-bedrijf de werving en selectie voor zijn rekening nemen. Ongeacht of het een baan in detachering of voor een vast dienstverband betreft. Een SW-bedrijf kan werkgevers voor heel uiteenlopende werkzaamheden aan mensen helpen. Van productiewerk tot logistiek. Van schoonmaak tot administratieve ondersteuning.

Werk uitbesteden
SW-bedrijven kunnen werkgevers ook van dienst zijn door hen werk uit handen te nemen. Denk hierbij denken aan verpakken, eenvoudige assemblage en het verzorgen van mailings. De werkgever betaalt voor het werk dat wordt uitgevoerd. De duur van de opdracht is flexibel: van kortdurende opdrachten tot structurele inzet.

Wet- en regelgeving
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Gelijktijdig is ook de Wet banenafspraak en quotum in werking getreden. De combinatie van deze twee wetten zijn erop gericht dat meer mensen die niet zelfstandig werk kunnen vinden en behouden, aan de slag gaan bij reguliere werkgevers.

SW-bedrijven in de regio
IMpact, Kampen www.impact.nl
LARCOM, Ommen www.larcom.nl
NoordWestGroep, Steenwijk www.noordwestgroep.nl
Reestmond, Meppel www.reestmond.nl
Wezo Groep, Zwolle www.wezo.nl

Informatie
Op www.onbeperktondernemen.com vind u meer informatie. Of lees de brochure ‘Hoe bedrijven profiteren van samenwerking met de sociale werkvoorziening’, een uitgave van Cedris en De Normaalste Zaak.

(Bron: www.cedris.nl)

Gepubliceerd op 26-01-2016