Onderwijs, partner in Werkbedrijf Regio Zwolle

In Werkbedrijf Regio Zwolle werken gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen samen. Wie zijn die partners? Wat drijft hen? De komende weken stellen we deze organisaties kort aan u voor. Deze keer: de onderwijsinstellingen.

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor arbeidstoeleiding en, indien nodig, inkomensvoorziening van schoolverlaters van praktijkonderwijs (PrO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO). Gemeenten gaan na wat de mogelijkheden van de individuele jongeren zijn om zoveel mogelijk maatschappelijk te participeren en zo veel mogelijk economisch zelfredzaam te zijn.

Intensieve voorbereiding
Binnen het PrO en VSO (met name in de profielen Arbeid en Dagbesteding) worden leerlingen intensief voorbereid op (beschut) werk. Door middel van stages in combinatie met branchegerichte cursussen worden deze jongeren zo veel mogelijk algemene werknemers- en beroepsgerichte vaardigheden aangeleerd. De beoordeling van het arbeidsvermogen is in handen van UWV. De ontwikkelaars van instrumenten voor het beoordelen van de loonwaarde hebben gezamenlijk een begrippenkader afgesproken waarbinnen de definities van de kernbegrippen zijn bepaald.

Programmaraad
Jaarlijks leveren scholen voor PrO/VSO 6.500 jongeren af. Om te voorkomen dat zij tussen wal en schip raken is het noodzakelijk om de schoolse netwerken in de regio te ontsluiten. De Programmaraad, waarin VNG, Cedris, Divosa en UWV samenwerken, ondersteunt de arbeidsmarktregio’s.

Adviesfunctie
Bij het beoordelen van de (on)mogelijkheden van schoolverlaters ten aanzien van werk, maakt UWV gebruik van de kennis die in het onderwijs over de leerling is opgebouwd. De scholen wordt dan ook gevraagd informatie bij te voegen en een advies te geven. UWV gebruikt deze informatie bij de beoordeling. UWV en gemeenten ondersteunen de scholen met informatie over deze aanstaande wijzigingen. In Werkbedrijf Regio Zwolle zijn de volgende onderwijsinstellingen vertegenwoordigd: Deltion, Landstede, Windesheim, Cibap, De Groene Welle, Alfa College en Drenthe College.

(Bronnen: www.deltion.nl, www.binnenlandsbestuur.nl, www. divosa.nl)

Gepubliceerd op 11-01-2016