Perspectief op Werk; een extra impuls

Werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. Haast is geboden, want de krapte op de arbeidsmarkt gaat ook weer voorbij. De focus voor het Werkbedrijf dient te liggen op een korte termijn doe-agenda voor het verzilveren van de huidige kansen die de krappe arbeidsmarkt biedt. Het Ministerie van SZW geeft voor deze agenda een extra impuls – Perspectief op Werk – van 1 miljoen per jaar voor twee jaar. Dit sluit aan bij de (inclusiviteits-)doelstelling van de Human Capital Agenda Regio Zwolle.

Doe-agenda
Het Bestuurlijk Overleg van het WRZ heeft in maart 2019 en de wethouders van 14 gemeenten en het UWV WERKbedrijf hebben in april 2019  ingestemd met het Koersdocument WRZ. Hiermee is commitment afgegeven door 14 gemeenten, UWV, onderwijs en sociale partners om dit uit te werken in de doe-agenda. Centrumgemeente Zwolle en de werkgeversvertegenwoordiging VNO-NCW/MKB Regio Zwolle pakken dit op (in opdracht van het Ministerie van SZW). Met regionale partners wordt in mei 2019 de uitwerking geklankbord om de definitieve agenda in juni 2019 in te dienen bij het Ministerie van SZW.

Extra matches
Met de agenda willen we bereiken dat de inclusiviteitsdoelstelling van de Human Capital Agenda wordt behaald en we in 2023 2.500 tot 5.000 extra matches én ontwikkelarrangementen voor kwetsbare doelgroepen hebben gerealiseerd in de Regio Zwolle. We willen meer transparante werkfitte kandidaten, de werkgeversvraag anders en beter in beeld en verbonden met het aanbod en ontwikkel- en opleidingsarrangementen vraaggericht.