Provincies halen doelstelling garantiebanen

De provincies hebben hun doelstelling van 41 garantiebanen in 2015 ruimschoots gehaald. Ze hebben hun doelstelling zelfs met 20% overtroffen. Het is een eerste belangrijke stap naar de 340 garantiebanen die de sector provincies voor 1 januari 2024 wil realiseren.

Garantiebanen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. In het sociaal akkoord van 2013 zijn afspraken gemaakt over het realiseren van garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven heeft afgesproken 100.000 garantiebanen te realiseren en de overheid 25.000 (voor 1 januari 2024). Per overheids- en onderwijssector is per kalenderjaar afgesproken welk aantal garantiebanen in die sector moet zijn gerealiseerd.

Ruim boven doelstelling
De provincies – die gezamenlijk ruim 10.000 medewerkers in dienst hebben – staan aan de lat voor 340 garantiebanen en ultimo 2015 was de doelstelling het realiseren van 41 garantiebanen. Dat aantal is ruimschoots gehaald, zo blijkt uit de cijfers over het jaar 2015. Afgelopen jaar zijn er 49 garantiebanen gerealiseerd. Dat is 20% boven de doelstelling. De provincies Drenthe en Fryslân hebben in 2014 het spits afgebeten met actieve en succesvolle deelname aan het project Functiecreatie, samen met de gemeenten Delft, Doetinchem en Wijchen. De doelstelling van het project Functiecreatie was het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in gemeenten en provincies en het stimuleren van de arbeidsmobiliteit van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Andere provincies hebben dit goede voorbeeld en enthousiasme gevolgd met dit prima eerste resultaat. Voorbeelden van gecreëerde functies zijn onder andere gastvrouw, projectondersteuning, terrein- en tuinonderhoud en administratieve functies.
Elke provincie heeft een contactpersoon inclusieve arbeidsmarkt die het eerste aanspreekpunt is voor dit thema. Onderling wisselen de contactpersonen inclusieve arbeidsmarkt actief informatie uit en inspireren elkaar met het zoeken naar mogelijkheden om garantiebanen te realiseren. Zij laten zich daarbij adviseren door deskundigen van buiten de sector provincies, zoals de aanjager garantiebanen overheid, Hans Spigt, en deskundigen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belangrijke stap
IPO-bestuurder Eddy van Hijum (portefeuillehouder Werkgeverszaken, CDA, Overijssel) spreekt van een ‘belangrijke eerste stap’. “De sector provincies zet zich maximaal in. Als overheid zijn we niet alleen een belangrijke werkgever, maar spelen we ook een belangrijke voorbeeldfunctie in de banenafspraak. We laten hiermee zien dat het realiseren van garantiebanen mogelijk is zonder een wettelijke verplichting van bovenaf. Het is nu zaak de mensen die zijn binnengehaald voor een garantiebaan, te behouden binnen de provinciale organisaties. Ook hierin moeten we als overheid het goede voorbeeld geven”, aldus van Hijum.

(Bron: www.overijssel.nl)

Gepubliceerd op 11-02-2016