Regelhulp Premiekortingen werkgevers beschikbaar

SZW heeft een digitale regelhulp voor werkgevers beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. De kortingen zijn beschikbaar voor drie doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak.

Regelhulp Premiekortingen en LIV (Lage InkomensVoordeel)

De regelhulp kan worden gebruikt voor:

  • werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen
  • herplaatste werknemers vanuit de WIA
  • werknemers die een uurloon hebben tussen de 100% en 120% van het minimumloon
  • Door het invullen van maximaal acht vragen komt een werkgever te weten:
  • of hij recht heeft op een premiekorting en/of het LIV, de hoogte en de duur
  • hoe hij de premiekorting en/of LIV moet toepassen

Bij het invullen van de regelhulp is het belangrijk dat een werkgever weet of zijn werknemer vanuit een uitkering in dienst is gekomen, en zo ja welke. Ook zijn de leeftijd en het uurloon van de werknemer belangrijke gegevens.

Er zijn vier verschillende premiekortingen:

  • ‘Jongere werknemer’ voor werkgevers die in 2014/2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen
  • ‘Arbeidsgehandicapte werknemer’ voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen
  • ‘Oudere werknemer’ voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt
  • ‘Arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak’ voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.

Toelichting LIV
Het LIV treedt per 1 januari 2017 in werking. Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 120% van het minimumloon.

(Bron: SZW)

Gepubliceerd op 19 februari 2016