Regionaal expertiseplatform beschut werk gaat informeren en verbinden

Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om beschut werk aan te bieden voor mensen die niet bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen, omdat bijvoorbeeld flinke aanpassingen aan de werkplek en intensieve begeleiding nodig zijn. Veel gemeenten worstelen met dit vraagstuk. In de regio Zwolle gaat een regionaal expertiseplatform beschut werk zorgen voor duidelijkheid en samenwerking.

Voor de zomer hebben de portefeuillehouders in de arbeidsmarktregio Zwolle besloten tot het oprichten van het expertiseplatform. Maarten van Klaveren is vanuit de gemeente Zwolle projectleider beschut werk en is voor het regionaal werkbedrijf nu bezig met het oprichten van het regionaal expertiseplatform beschut werk. Hij wordt daarin bijgestaan door collega beleidsadviseur Eva Hulsen.
Donderdag 16 november organiseerden zij voor een brede groep betrokkenen in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle een eerste bijeenkomst in het kader van het expertiseplatform. De uitnodiging maakte het doel duidelijk: eerst de grond verkennen en vervolgens het zaadje planten om uiteindelijk te kunnen oogsten.

Samen weet je meer
Er waren veel praktische vragen. Wie zijn de mensen die voor beschut werk in aanmerking komen? Hoe verloopt dat proces? En als iemand in aanmerking komt, hoe kun je die dan plaatsen? Welke ruimte heb je als gemeente? “Mensen hadden er echt behoefte aan om in een brede setting kennis en best practices te delen en vragen met elkaar te bespreken”, zegt Van Klaveren. Om te zorgen voor zo’n setting waren er mensen vanuit de hele keten aanwezig, zoals gemeenten, UWV, onderwijs, FNV en SW-bedrijven. Zo konden ze hun expertise bundelen.

Om de belangrijkste vraag – om wie gaat het precies – te beantwoorden én om duidelijk te maken wat er komt kijken bij een advies indicatie beschut werk, gaf Johan van Dalen, arbeidsdeskundige van het UWV uitleg. Het UWV is de indicerende instelling. Een arbeidsdeskundige met een sociaal medische achtergrond bepaalt of iemand arbeidsvermogen heeft. Het is maar een beperkte groep mensen die een indicatie krijgt van het UWV. “Veel mensen kunnen met loonkostensubsidie, werkplekaanpassing, jobcoaching en een no-risk polis, bij een reguliere werkgever werken”, legt Van Klaveren uit.

Wat er bij het advies komt kijken legde Van Dalen uit met behulp van voorbeelden. “Mensen mochten daarbij eerst een eigen afweging maken”, vertelt Hulsen, “Vervolgens kreeg men uitleg over de harde kaders van de wet aan de ene kant en overwegingen waar je ook rekening mee moet houden aan de andere.” Het leverde volgens haar een vruchtbare dialoog op.
“Door de uitleg en door met elkaar in discussie te gaan, kwam de noodzaak duidelijk naar voren”, concludeert Hulsen. Die kan best verschillen per organisatie. Iedereen in de keten heeft op een andere manier te maken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van beschut werk.

“Pro/vso scholen hebben bijvoorbeeld leerlingen die mogelijk in aanmerking komen”, legt Van Klaveren uit. “Wat zij willen voorkomen is dat hun leerlingen tussen wal en schip raken wanneer ze uitstromen. Er is een enorme betrokkenheid van begeleiders bij leerlingen. Zij willen weten wanneer iemand in aanmerking komt en hoe gemeente X, Y of Z beschut werk organiseert.” Met die kennis kunnen zij vervolgens het proces tot indicatie en het contact met de gemeente begeleiden.
Door mensen te informeren over de mogelijkheden en in contact te brengen met andere betrokkenen zet de bijeenkomst een belangrijke stap in het organiseren van beschut werk. Een volgende stap is die kennis toegankelijk maken voor iedereen. Het tweede gedeelte van de middag stond dan ook in het teken van het regionaal expertiseplatform.

Expertise en netwerk toegankelijk maken
“Wat we beogen met het expertiseplatform is dat we kijken wat we gezamenlijk kunnen doen en wat individuele gemeenten zelf blijven doen”, zegt Van Klaveren. “Wanneer komt iemand in aanmerking voor een advies indicatie beschut werk? Wat voor proces moet die dan doorlopen? Wat zijn daar de arbeidsrechtelijke consequenties van? Dat soort vragen, die gelden voor iedereen en dat zou je graag willen borgen in zo’n expertiseplatform.”
Het zou volgens de projectleider een interactieve omgeving moeten worden waar expertise samenkomt. Een plek waar begeleiders, mensen die in aanmerking komen en scholen informatie kunnen vinden over de mogelijkheden van beschut werk. Het moet de praktische vragen beantwoorden waar mensen nu tegenaan lopen. Dat is één kant.

De andere kant is best practices delen met elkaar, want die voorbeelden maken pas goed duidelijk wat in de praktijk werkt en wat niet. Hoe ga je bijvoorbeeld verbinding maken met scholen die net buiten de arbeidsmarktregio zitten? Na de arbeidsmarktregio Zwolle stopt de wereld niet plotseling volgens Van Klaveren. “Er zijn best mensen die bijvoorbeeld in Zwolle wonen en buiten die regio op school zitten en die ook willen weten of ze in aanmerking komen voor beschut werk. In zo’n geval wil men ook weten hoe Zwolle het heeft geregeld en met wie ze contact kunnen opnemen.”

De bijeenkomst leverde door de multidisciplinaire opzet in elk geval genoeg input op volgens Hulsen. “We gaan nu verder uitwerken wat we opgehaald hebben”, vult Van Klaveren aan, “zodat we als het ware een blauwdruk krijgen van hoe het expertiseplatform eruit komt te zien. Welke elementen horen daarin thuis? Waar brengen we die onder en hoe? Hoe blijf je actueel en voor iedereen toegankelijk? De volgende stap is dan om die blauwdruk daadwerkelijk te gaan realiseren.”

Gepubliceerd op 28-11-2017
Fotografie: Vincent Jannink vincentjannink@euronet.nl