Regionale SROI-aanpak: een tussenstand

 

De eerste 4 maanden van het Expertisecentrum SROI (ESR) zitten erop. Behalve een tour langs alle gemeenten, presentaties voor het MKB, workshops, productie van voorlichtingsmateriaal, samenstellen van SROI-documenten, etc. is er ook nog gewoon SROI-rendement geboekt. Steeds meer gemeenten weten het ESR te vinden.

Per 1 september 2016 heeft het ESR 30 contracten in uitvoering:

  • Contractwaarde:  € 35 miljoen
  • SROI-waarde:  € 1,4 miljoen
  • Al geplaatst/gerealiseerd:
    MVO/SW-diensten (€ 47.500), WW (43), BBL/BOL (23), WAO (1), WSW (1), Wajong (3), WWB (7, WIA (6).

Het ESR is inmiddels aan het werk voor de gemeenten Raalte, Zwartewaterland en Zwolle, de IGSD-SW, de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta. De dienstverlening van het ESR bestaat uit advies, SROI-uitvoeringstaken, monitoring en evaluatie.

SROI zorgt ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om bij een werkgever binnen te komen. Het is een aanjager voor een inclusieve arbeidsmarkt.
Vanuit een gezamenlijke wens is een eenduidige regionale werkwijze afgesproken. Alle partners in Werkbedrijf Regio Zwolle hebben zich hieraan gecommitteerd. De SROI-adviseurs Henk de Leeuw en Jenny van de Weg vormen samen het Expertisecentrum SROI (ESR). Het ESR is vanaf maart 2016 operationeel en stelt zijn diensten beschikbaar aan de gemeenten.

Informatie

 

Gepubliceerd 16-09-2016