Regionale trendrapportage banenafspraak – stand van zaken vierde kwartaal 2015

UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale Trendrapportage banenafspraak uit om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoeveel banen werkgevers hebben gerealiseerd, ongeacht of deze meetellen voor de banenafspraak. De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks geïnformeerd over de officiële stand van zaken over de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

De cijfers van de nulmeting in de trendrapportage wijken af van de nulmeting zoals deze in de vorige trendrapportage gepubliceerd is. Oorzaken hiervoor zijn:

  • De aanvulling op de nulmeting als gevolg van het verwerken van naleveringen uit enkele regio’s.
  • De cijfers zijn exclusief WSW beschut werk.

Ook de cijfers met betrekking tot de stand van het derde kwartaal 2015 wijken af van de stand zoals deze in de vorige trendrapportage gepubliceerd is. Oorzaken hiervoor zijn:

  • De vorige publicatie bevatte geen gegevens over het aantal banen WSW detachering. Deze zijn in deze publicatie wel meegenomen.
  • De cijfers zijn exclusief WSW beschut werk.
  • Grondslagen die maar 1 dag duren zijn niet meegenomen

20160713_UWV_TrendRapportage_Q4-15_DEFINITIEF

Gepubliceerd op 14-07-2016