Regionale WerkDag 2016: van Wajong Carroussel tot Brancheswitch

Met de Wajong Carroussel Netwerksessie, het onderdeel voor doelgroepers tijdens de Regionale WerkDag 2016, heeft Werkbedrijf Regio Zwolle dit jaar ingezet op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Bewust is gekozen om vooral die werkzoekenden uit te nodigen, die goed kunnen omgaan met de omvang van een vacaturemarkt en de vele indrukken die ze daar opdoen. Dat creëerde meer tijd en aandacht per kandidaat en ruimte om hen persoonlijk te begeleiden. De aanpak krijgt lof van standhouders, bezoekers en professionals.

Werkgevers, uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, Wajongers en andere werkzoekenden troffen elkaar donderdag 13 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, voor de tweede Regionale WerkDag in het bestaan van Werkbedrijf Regio Zwolle. Naast een ‘reguliere’ vacaturemarkt met bijna 50 standhouders in de grote theaterzaal waren er ’s middags verschillende ‘brancheswitchbijeenkomsten’. Belangstellenden werden voorgelicht over potentiële mogelijkheden in andere sectoren dan waarin men tot nu toe werk had of zocht. Werkgevers uit kansrijke sectoren, specialisten van gemeente en UWV en opleiders legden uit hoe zo’n brancheswitch vorm zou kunnen krijgen en welke opleidingen daarbij relevant kunnen zijn.

Rustig je verhaal doen
De voorafgaande Wajong Carroussel Netwerksessie ’s ochtends was kleiner van opzet. Een vijftiental standhouders, variërend van re-integratiebedrijven en bemiddelingsinstanties tot een enkele werkgever, had ruim de tijd om belangstellenden te woord te staan. Tot tevredenheid van bijvoorbeeld Nicole Wenders, die namens uitzendbureau Djopzz rustig een kwartier kon uittrekken voor één gesprek. “Zij konden rustig hun verhaal doen en ik had de tijd om uit te leggen hoe wij werken. En het aanbod was erg divers. Ik heb kandidaten gesproken voor wie ik zeker kansen zie, zowel op productiewerk als op administratieve functies.”
Kansen lagen er vooral bij de stand van P-Direkt, bemand door WRZ zelf. P-Direkt is de ondersteunende dienst van de Rijksoverheid op gebied van personeelszaken, met vestigingen in Zwolle en Den Haag. Voor het digitaliseren van personeelsdossiers van 120.000 ambtenaren wil de Zwolse vestiging 45 mensen uit de doelgroep in dienst nemen. P-Direkt klopte daarvoor aan bij WRZ. “Het project is vooral uniek in aantal”, volgens Gerlinde Scheper van gemeente Heerde. “Samenwerken met partners doen we in meerdere projecten, maar dit is echt heel groot.”

Wirwar
Binnen WRZ is daarom speciaal een projectgroep in het leven geroepen, die collega-professionals tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op het project hebben voorbereid. “Vooral voor gemeenten is het nog wel een uitdaging om kandidaten in beeld te krijgen”, merkt Scheper, “en we moeten samen afstemming zoeken in een wirwar van regelgeving: oude en nieuwe Wajong, wel of geen jobcoachgelden – daar proberen we voor dit traject één lijn in te krijgen. Het streven is om zowel vanuit UWV als gemeenten interne jobcoaching te gaan bieden.”
Gezocht wordt vooral naar kandidaten voor licht administratief werk op MBO- of VMBO-niveau. Per december krijgt een eerste groep van vijftien kandidaten een proefplaatsing voor twee maanden. Daarna volgt eventueel een jaarcontract als rijksambtenaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. Maar de 45 vacatures worden gefaseerd ingevuld en nog niet alle kandidaten zijn in beeld. Voor Gerlinde Scheper en collega-standhouder Karin van Ringen (UWV) is de Wajong Carrousel Netwerksessie daarom een geschikte gelegenheid om reacties te verzamelen. Belangstellenden worden uitgenodigd voor twee voorlichtingsdagen, op 25 en 27 oktober.
Die voorlichtingsdagen zijn een goed idee volgens werkzoekende Ramon Kielstra, op zoek naar ‘alles waarmee hij geld kan verdienen.’ Dat blijkt nog knap lastig, met een onafgemaakte VMBO-opleiding elektrotechniek en een Wajong- achtergrond. Wat heeft hij aan een ochtend als deze? “In directe zin niet zoveel. Maar het geeft wel bepaalde inzichten. En je laat je hoofd zien; mensen leren je kennen.” Ramon maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheid om ter plekke een professionele LinkedIn-foto te laten maken en is geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden die P-Direkt biedt. “Tijdens de voorlichtingsdagen laten zij zien wat de werkzaamheden inhouden. Dat geeft je in ieder geval de mogelijkheid om te ontdekken of het iets voor je is.”

Gepubliceerd 20-10-2016