Samen werken aan de arbeidsmarkt van de toekomst

Gastblog Sanne Wolff – programmamanager arbeidsmarktregio Zwolle

2016 was het jaar waarin sociale inclusie in dikke letters op de agenda stond. En met resultaat: de aandacht voor sociaal ondernemen groeide, werkgeversdienstverlening van gemeenten en UWV kreeg een impuls en de banenafspraak voor dit jaar werd gehaald. Om deze lijn de komende jaren door te zetten is omdenken van de arbeidsmarkt nodig.

Als je echte sociale inclusie wilt, dat wil zeggen een arbeidsmarkt die een afspiegeling is van de samenleving, dan gaat de opdracht van de arbeidsmarktregio Zwolle verder dan het realiseren van garantiebanen. Daarvan ben ik overtuigd. Tegelijkertijd heeft die banenafspraak wel gezorgd voor een focus op een inclusieve arbeidsmarkt.

Inclusie = samen
In deze eerste periode is hard gewerkt aan het verbinden van de partners en aan onderling vertrouwen. Het Werkbedrijf Regio Zwolle is een netwerk waarin vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs, gemeenten en UWV samen werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. We kunnen er trots op zijn dat die allemaal aan tafel zitten. Dat biedt een stevig fundament voor duurzame samenwerking en de mogelijkheid verder te bouwen.

Sociale inclusie kun je niet als partij alleen doen. Daar heb je de ander bij nodig. Als één ding in die samenwerking duidelijk is geworden dan is het dat we het zonder een van die partners niet redden. De keten van werk en inkomen is belangrijk, want zij zorgen dat de stap van werkloosheid naar werk kan worden gemaakt. De stap van onderwijs naar werk is minstens zo belangrijk. Net als preventie, het voorkomen van werkloosheid, door scholing of door te verbinden van werk naar werk. Daar hebben we alle partners bij nodig.


Snelkookpan
Naast kansen zorgt de focus op de banenafspraak ook voor uitdagingen. De kortetermijnopdracht voor de garantiebanen zet veel druk op de regionale samenwerking die nodig is voor het omdenken van de arbeidsmarkt. De afspraak vraagt om anders denken en andere werkwijzen, om anders inrichten van processen en organisaties. Die transitie heeft tijd nodig.

Als we dat in zo’n ‘snelkookpan’ moeten doen, dan ontstaat er druk. We moeten uitkijken dat we organisaties niet overvragen op het moment dat alles tegelijk moet gebeuren. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar bij de werkgeversdienstverlening van gemeenten en UWV. Voor een werkgever is het belangrijk dat vacatures snel ingevuld worden. Als we ons daarbij te veel op de sociale agenda focussen, dan bedien je die werkgever niet volledig. Die wil ook zijn reguliere vacatures ingevuld zien. Dát goed doen vergroot ook de bereidheid om te zorgen voor de sociale opgave.

Een betere werkgeversdienstverlening betekent ook dat je het werkgevers makkelijk maakt als ze wél gericht op zoek zijn naar iemand voor een garantiebaan. De kandidatenverkenner is daar een goed voorbeeld van. Met de kandidatenverkenner kunnen werkgevers zelf inloggen en een selectie maken van kandidaten waarvan ze zeker weten dat die onder de doelgroep voor de banenafspraak vallen. Onze regio loopt op deze manier voorop bij het ontsluiten van kandidaten met een arbeidsbeperking. Het gaat nog steeds om relatief kleine aantallen, maar het is een stap in de goede richting.

Inclusie is een keuze
Inclusie is een keuze die je moet willen maken als je samen werkt aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Door de banenafspraak en het quotum als stok achter de deur wordt sociale inclusie door werkgevers ook wel als verplichting ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat inclusie een keuze is. Werkgevers hebben vaak ook niet heel bewust gekozen om mensen niet in dienst te nemen. Het gaat vaak over heersende beelden, over stereotypen, over stigma’s. Het doorbreken daarvan is denk ik de taak van een regionaal werkbedrijf – dat je in gezamenlijkheid laat zien wat het oplevert.

Dus: ja, een inclusieve arbeidsmarkt gaat over mensen met een arbeidsbeperking. Maar in het omdenken van de arbeidsmarktregio gaat het ook over de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. En over de vraag hoe je jong talent meer aan je kunt binden. De netwerkorganisatie die nu is ontstaan biedt volop kansen om die uitdaging(en) in 2017 met vertrouwen aan te gaan. Daar werken we aan.

Gepubliceerd op 15-12-2016