SAVE THE DATES: 6 juni (Transport & Logistiek) en 22 juni (Onderwijs)

SAVE THE DATE: 6 juni 2017 – TRANSPORT & LOGISTIEK
Het is al geruime tijd algemeen bekend dat vacatures in de sector Transport & Logistiek op z’n zachtst gezegd moeilijk te vervullen zijn. Kandidaten met ervaring zijn niet of nauwelijks beschikbaar, terwijl gemotiveerde kandidaten met belangstelling voor werken in de sector eerst bij- of omgeschoold moeten worden. Een traject dat in de meeste gevallen maanden in beslag neemt. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt over een aantal maanden nog verder zal toenemen; reden waarom we, samen met opleiders, alle zeilen moeten bijzetten om aan de groeiende vraag van werkgevers te kunnen blijven voldoen.

Het in 2016 opgerichte Logistiek ExpertiseCentrum, kortweg LEC, heeft zich ten doel gesteld nog dit jaar een forse inhaalslag te maken: selecteren, mobiliseren en opleiden van enkele tientallen kandidaten voor functies van vrachtwagenchauffeur tot orderplanner en van magazijnmedewerker tot heftruckchauffeur.

Op dinsdag 6 juni wordt door Transport & Logistiek Nederland (TLN) en Werkbedrijf Regio Zwolle in het IJsseldelta Stadion in Zwolle een grote bijeenkomst voor ondernemers in de sector georganiseerd. Daarin komen o.a. de bereikte resultaten, de stand van zaken en plannen voor de toekomst aan de orde.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er een informatiesessie voor professionals gepland: door middel van een korte, heldere presentatie wordt uit de doeken gedaan wat er ten behoeve van de scholingstrajecten van UWV- en gemeentemedewerkers wordt verwacht. Twee ondernemers uit de sector zullen o.a. uitleggen waar knelpunten liggen, welke vacatures worden verwacht en welke kandidaten men zoekt.

Voor deze informatiesessie worden (account)managers, adviseurs werkgevers- en werkzoekendendiensten, consulenten werk, werkmakelaars, wethouders, opleiders, partners in Werkbedrijf Regio Zwolle, etc. uitgenodigd. We verzoeken je vriendelijk om alvast in je agenda vast te zetten: dinsdag 6 juni, van 14.00 tot 15.00 uur. Begin juni volgt de officiële uitnodiging met meer informatie over programma, sprekers, etc.

 

SAVE THE DATE: 22 juni 2017 – ONDERWIJS
Ten aanzien van invulling van de banenafspraak blijft het onderwijs, ook in onze regio, achter. Hoewel veel scholen wel willen, komt het niet echt van de grond. Waar ligt dat aan? Werkbedrijf Regio Zwolle wil scholen hierin verder helpen en gaat dit jaar actief aan de slag met deze sector.

 

We gaan daarom in het najaar (eind september/begin oktober) een viertal subregionale rondetafelbijeenkomsten organiseren voor wethouders, schoolleiders, bestuursleden, HRM-ers en betrokken professionals vanuit gemeenten en UWV. Onderwerp: ‘Onderwijs en banenafspraak: iedereen doet mee.’

 

Om jullie (accountmanagers, adviseurs werkgeversdiensten, werkmakelaars, etc.) over de stand van zaken binnen het primair en voortgezet onderwijs te informeren, willen we graag nog voor de zomer een informatiebijeenkomst organiseren. Daar zullen o.a. vertegenwoordigers van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs en Voion informatie geven over:

  • Hoe ziet de regionale arbeidsmarkt er ten aanzien van PO en VO er uit?
  • Hoe kunnen professionals het best bij scholen ‘binnenkomen’?
  • Welke mogelijkheden zijn er ten aanzien van zij-instromers?
  • Wat is de status van c.q. houding ten aanzien van de banenafspraak?
  • Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor scholen?
  • Etc., etc.

Deze informatiesessie dient ook ter voorbereiding op de rondetafelbijeenkomsten die we in het najaar gaan organiseren.

We verzoeken je vriendelijk om alvast in je agenda vast te zetten: donderdag 22 juni, van 15.30 tot 17.00 uur. Locatie is nog niet bekend, maar zal hoogstwaarschijnlijk in Zwolle zijn. Begin juni volgt de officiële uitnodiging met meer informatie over programma, sprekers, etc.

Gepubliceerd op 10-05-2017