SROI bouwblokken aangepast en geüniformeerd

(1 mei 2019) – De SROI bouwblokken zijn aangepast en geüniformeerd. Naast Zwolle hanteert Twente, Apeldoorn, Deventer en Zutphen deze nieuwe bouwblokken ook. “Onze” opdrachtnemers werken namelijk in opdracht van de provincie Overijssel, het waterschap Drents Overijsselse Delta  en van de gemeenten in de aangrenzende Overijsselse arbeidsmarktregio’s.  Bovenregionale uniformiteit betekent voor de ondernemers dat ze te maken hebben met dezelfde SROI-spelregels. Dat geldt tevens voor de verantwoording en monitoring (Wizzr).

Verwacht wordt dat medio oktober 2019 de provincie Gelderland en haar arbeidsmarktregio’s ook aansluiten op de Overijsselse SROI-werkwijze.

Om welke aanpassingen van de bouwblokkenmethode gaat het?

  • Duur van meetellen SROI-kandidaten. Vermelde termijnen werden al gehanteerd. Nu zijn ze ook toegevoegd waarmee de bouwbloktabel transparanter is geworden.
  • Niveaudifferentiatie binnen BBL-trajecten en BOL-stages.
  • Wijziging PSO-waardering. De nieuwe waardering (overall-korting i.p.v. hogere blokwaarde per SROI-kandidaat) is duidelijker en rekent makkelijker.
  • Nieuw toegevoegd:
    Werkervaringsplek, proefplaatsing, statushouder;
    Meer mogelijkheden om sociale inkoop ook mee te laten tellen voor SROI. Voorheen kon dat alleen bij SW-voorzieningen. Toegevoegd zijn de PSO-30+ gecertificeerde bedrijven en de sociale ondernemingen.

De nieuwe bouwblokken zijn via de recente AO’s verspreid, ook zijn deze te vinden op https://daarwerkenweaan.nl/thema/documenten-downloads-contact/.

Informatie
Henk de Leeuw, h.de.leeuw@zwolle.nl, tel.: 06 5280 3575

Klik hier voor contact met het ESR