Staatssecretaris: ‘Werkgevers zijn voortvarend aan de slag’

Toegezegde banen vergen een zorgvuldige bemiddeling en zijn nog niet altijd ingevuld. Op Kamervragen van de SP over de voortgang rond de banenafspraak meldt staatssecretaris Klijnsma dat de resultaten van de 1-meting (over eind 2015) medio dit jaar beschikbaar komen.

Uit de door werkgeversorganisaties toegezegde vacatures maakt zij op dat werkgevers voortvarend aan de slag zijn. Steeds meer werkgevers kijken naar de mogelijkheden om werk geschikt te maken voor medewerkers met een beperking en trekken deze mensen ook aan. Maar die banen zijn nog niet altijd door iemand met een arbeidsbeperking vervuld. Vaak gaat het niet om reguliere vacatures maar om aangepaste functies of taken die van verschillende functies zijn afgesplitst. De AWVN ondersteunt werkgevers bij het traject om binnen het bedrijf draagvlak te krijgen en tot besluitvorming te komen om medewerkers met een beperking aan te trekken. Daarna is het aan de werkgever om in samenwerking met een publieke of private dienstverlener mensen aan te trekken die passen bij de aangepaste functie.

Werkgevers kunnen hierbij gebruik maken van de diensten van partijen als het werkgeversservicepunt (UWV gemeenten, SW-bedrijven), Locus, uitzendbureaus, re-integratiebureaus. Ook kunnen werkgevers de functie opstellen en bijvoorbeeld registreren op Werk.nl. De staatssecretaris meldt dat zij over de matching en bemiddeling van kandidaten regelmatig overlegt met VNG, UWV, Divosa en Cedris in het verband van de Programmaraad. Ook in de Werkkamer worden afspraken gemaakt over de bemiddeling en matching van kandidaten.

De keuze voor de vorm van de dienstbetrekking en de duur van de dienstbetrekking ligt, aldus de Kamerbrief, bij de werkgever. De banenafspraak stelt geen specifieke eisen aan de arbeidsduur of de aard van de dienstbetrekking die werkgevers aanbieden. Zowel de werkgevers in de marktsector als de werkgevers in de sector overheid lijken er op dit moment de voorkeur aan te geven om mensen uit de doelgroep via inleenverbanden aan te nemen.

(Bron: Kamerbrief, 2 februari 2016)

Gepubliceerd op 05-02-2016