SUWI-plannen: Jaarplan 2016 UWV

Participatiewet en Wet banenafspraak zorgen voor een complexe verdeling van taken tussen UWV en gemeenten.
In het Jaarplan 2016 van UWV uitgebreid aandacht voor de wijziging in taken vanwege de Participatiewet en de Wet banenafspraak, die zorgen voor een complexe verdeling van taken tussen UWV en gemeenten. Samen met gemeenten willen UWV het kennis- en adviescentrum in de regio zijn voor alle arbeidsmarktvraagstukken van werkgevers.

De verantwoordelijkheid voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking is belegd in de arbeidsmarktregio. Het UWV Jaarplan haakt aan op regionalisering van het arbeidsmarktbeleid, samenwerking met partners in de regionale werkbedrijven en in 2016 ook met zorgverzekeraars en uitzendbureaus. Het bieden van werkgevers- en werknemersdienstverlening gaat onder meer gepaard met het bieden van regionale arbeidsmarktinformatie, uitvoering wettelijk vastgelegde taken zoals advies beschut werk en de indicatie Banenafspraak. UWV heeft in 2015 het werkproces aangepast sinds niet alleen gemeenten een indicatie Banenafspraak kunnen aanvragen, maar ook de burger zelf. Vooral voor leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het praktijkonderwijs en de Entree-opleidingen van het ROC is het belangrijk dat zij zich rechtstreeks bij UWV kunnen aanmelden voor een beoordeling voor zowel de indicatie Banenafspraak als de aanvraag voor de Wajong-uitkering.

UWV blijft ook in 2016 investeren in het delen met gemeenten van de kennis over met name ondersteuning van jongeren bij het vinden van een baan, het aanbieden van werk.nl en de systemen Sonar en WBS voor gemeenschappelijk gebruik en in herbeoordeling en plaatsing Wajong’ers. UWV en SW-bedrijven zijn beide verantwoordelijk voor een kwetsbare groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en proberen hierbij van elkaar te leren, aldus het Jaarplan.

(Bron: www.cedris.nl; SZW)

Gepubliceerd op 19 februari 2016