SW-bedrijf en sociale onderneming steeds vaker samen

Sociale werkbedrijven werken steeds vaker samen met sociale ondernemingen. Ruim de helft van de SW-bedrijven deelt taken met deze vaak nieuwe, idealistische organisaties, die in hun manier van werken rekening houden met mensen met een beperking.

Dat blijkt uit de kwartaalmonitor waarmee Cedris de gevolgen peilt van de invoering van de Participatiewet. Cedris is positief over de samenvoeging van sociale werkbedrijven met andere instanties, zoals bijvoorbeeld de sociale diensten. In de nieuwe uitvoeringsorganisaties die zo ontstaan is de kennis en expertise van de sociale werkbedrijven meestal gegarandeerd, aldus Cedris.
Dat is echter niet altijd het geval. Bij een kwart van de SW-bedrijven wordt de opgebouwde kennis en de infrastructuur niet goed gebruikt. ‘Daar dreigt met publiek geld opgebouwde kennis in bijvoorbeeld het matchen, begeleiden, detacheren van mensen met een beperking verloren te gaan’, aldus Cedris.

Een ander groot punt van zorg is volgens de vereniging dat veel gemeenten een jaar na invoering van de Participatiewet nog steeds geen beschut werk beschikbaar hebben. Ook detachering bij bedrijven waar mensen met een beperking een aangepaste plek kunnen krijgen, blijft in veel gemeenten achterwege. Vóór de invoering van de Participatiewet werden deze instrumenten overal in het land aangeboden door sociale werkbedrijven.

(Bron: www.cedris.nl)

Gepubliceerd op 11-03-2015