Toolkit Participatiewet beschikbaar

Om professionals te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet, heeft de Programmaraad een Toolkit Participatiewet ontwikkeld.

Deze toolkit bevat alle (wettelijke) regelingen die kunnen worden ingezet in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden om de doelen van de Participatiewet en de gemaakte banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren. Daarnaast worden er onder ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of methodieken opgenomen, die bijdragen aan het realiseren van meer werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk.

http://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolkit

Gepubliceerd op 16-06-2016