Tweede Kamerleden bezoeken arbeidsmarktregio Zwolle

Vrijdag 10 juni bezochten PvdA-kamerleden Keklik Yucel en John Kerstens de arbeidsmarktregio Zwolle. Samen met wethouder Nelleke Vedelaar, tevens voorzitter van Werkbedrijf Regio Zwolle, en Henk Blaauw, regiocoördinator SW-bedrijf, bezochten de kamerleden als eerste Van Wijhe Verf in Zwolle, waar directeur Marlies van Wijhe een betoog hield over de positie van familiebedrijven. Tevens is Van Wijhe een van de innovatieve ondernemingen die betrokken is bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap.

Bij De Ambelt, scholengroep voor speciaal onderwijs, werd een lunch door de jongeren geserveerd. Ambelt is partner van Werkbedrijf Regio Zwolle namens alle PrO- en VSO-scholen in de regio. Tijdens de lunch was er aandacht voor de uitdaging om kwetsbare jongeren een naadloze aansluiting op de arbeidsmarkt te bieden.

Bij WEZO Groep waren ‘s middags vijf SW-bedrijven uit de arbeidsmarktregio bijeen om door te praten over hoe de huidige SW-organisaties zich ontwikkelen tot toekomstbestendige arbeidsontwikkelbedrijven. Samen werd gesproken over de vraag: ‘Wat is er op dat gebied nodig in de samenwerking economie, arbeidsmarkt en onderwijs?’