Uitvoering Participatiewet wordt eenvoudiger

De uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten worden eenvoudiger. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft daarover afspraken gemaakt met de VNG, Stichting van de Arbeid en UWV.

De wet- en regelgeving moet voor deze vereenvoudigingen worden aangepast. Daarom kunnen de afspraken nog niet meteen ingaan.
Aanpassingen van wet- en regelgeving zijn in elk geval nodig voor de volgende maatregelen:

  • Leerlingen van het VSO-onderwijs kunnen zonder een beoordeling door UWV worden opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak.
  • Er komt een vaste forfaitaire loonkostensubsidie van 50% van het wettelijk minimumloon in het eerste halfjaar van het dienstverband.
  • Er komen flexibele termijnen voor de loonwaardemeting.
  • Het wordt mogelijk dat gemeenten ook loonkostensubsidie beschikbaar stellen voor schoolverlaters VSO/PrO die al werken bij een werkgever en tot de doelgroep banenafspraak behoren.

Meer informatie

Bron: website VNG, 17-12-2015

Gepubliceerd op 17-12-2015