Uniforme SROI-spelregels in Oost-Nederland

(2-10-2019) – Overheden in Overijssel en Gelderland gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return On Investment (SROI). Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen. “Een belangrijke samenwerking. Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen”, aldus voorzitter VNO-NCW Midden Marcel Hielkema.

Op 2 oktober 2019 is hierover een convenant  ondertekend door de betrokken partijen.

SROI
Social Return wordt al ruim tien jaar door verschillende overheden en semioverheden in Nederland toegepast. Bedrijven die een opdracht krijgen van een overheid, verrichten een sociale tegenprestatie, bijvoorbeeld door een mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Overheden mogen zelf beslissen hoe ze deze SROI uitvragen. De eisen, doelgroepen en manier van werken verschilden daarom onderling sterk. Bedrijven vragen al een tijd om het gelijktrekken van de regels.

Eén beleid in Oost-Nederland
In Oost-Nederland kiezen verschillende overheden daarom nu voor een gezamenlijke manier van werken. “We hebben onze spelregels naast elkaar gelegd en aan de hand hiervan een gezamenlijke werkwijze opgesteld. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is, of je nu zaken doet met de provincie Overijssel, provincie Gelderland, of een van de andere partners in het gebied. Want ondernemen houdt niet op bij de grens van een gemeente of provincie. Met deze gezamenlijke werkwijze willen we – samen met ondernemers – meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen”, aldus voorzitter van de Arbeidsmarktregio Zwolle, Rene de Heer.

Ondertekenen Convenant 2 oktober
Om de afspraak te bekrachtigen ondertekenden vertegenwoordigers woensdag 2 oktober het Convenant Social Return Oost Nederland. Inclusief de arbeidsmarktregio doen vijfenvijftig gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincies Gelderland en Overijssel mee aan het convenant.

Informatie: