Vliegende brigade voor transparantie bestand

Het belangrijkste doel van de Werkbedrijven is de realisatie van de Banenafspraak. De regionale Werkbedrijven zijn voortvarend aan de slag gegaan om dit doel te realiseren. Een van de knelpunten in de realisatie is de transparantie van het bestand.

Ondersteuning door vliegende brigade
De Programmaraad merkt dat het transparant maken van de doelgroep Banenafspraak van gemeenten en UWV in één systeem nog niet overal even vergevorderd is. Elke arbeidsmarktregio loopt hier in meer of mindere mate tegenaan. Het is de uitdrukkelijke wens van werkgevers om kandidaten in één applicatie zelf volgens een eenduidig profiel te kunnen vinden. Om snelheid te maken met het transparant maken biedt de Programmaraad de arbeidsmarktregio’s een vliegende brigade aan om hen hierin te ondersteunen. De wethouders van de centrumgemeenten ontvingen eerder deze week een brief met dit aanbod.

Faciliteren invullen klantprofielen
De vliegende brigade komt uitvoerders en management, bij zowel gemeenten als Sociale Werkvoorziening, faciliteren met het vullen van klantprofielen. In 2015 zijn er in 4 regio’s pilots gehouden met de dienstverlening van de vliegende brigade. Over deze pilots hebben wethouders eerder op verzoek van de Werkkamer een notitie ontvangen. Vanuit de ervaringen in deze pilots is een toolkit samengesteld. Deze bevat materiaal ter ondersteuning van het werkproces om kandidaten transparant te maken. Deze wordt beschikbaar gesteld via het Gemeentelijke Informatie Portaal (GIP).

Meer weten over het realiseren van een transparant kandidatenbestand?
Neem dan contact op met:
Astrid Hendriks (programmamanager Banenafspraak | UWV), telefoon 06 52699092, e-mail astrid.hendriks@uwv.nl
Renate Westdijk (projectleider Transparantie | Programmaraad), telefoon 06 21558055, e-mail rwestdijk@samenvoordeklant.nl

(Bron: www.samenvoordeklant.nl)

Gepubliceerd op 19 februari 2016