Voor iedereen een baan, daar werken we aan: ook in het najaar!

Najaarsoffensief | september en oktober 2016 | Voor iedereen een baan, daar werken we aan!

In 2016 is de ambitie om in de regio Zwolle 1.000 extra garantie- en leerwerkbanen voor mensen met een arbeidsbeperking, 50-plussers en jongeren tot 27 jaar (met een focus op Pro, VSO en Entree). te realiseren.
In het voorjaar van 2016 zijn bijna 600 werkgevers door alle partners van Werkbedrijf Regio Zwolle bezocht, met als doel werkgevers te informeren over en enthousiasmeren voor een inclusieve arbeidsmarkt. De campagne ging nader in op de invulling van de Banenafspraak en de uitvoering van het landelijk Sociaal Akkoord. Ook bood de campagne werkgevers, dichtbij hun eigen bedrijf, de mogelijkheid om de dialoog te starten om extra werkplekken voor kwetsbare doelgroepen te creëren. Werkgevers konden direct met hun vraag terecht bij de samenwerkende accountmanagers van gemeenten en UWV. Zoals eerder aangekondigd krijgt de campagne komend najaar een vervolg. Hieronder meer informatie over het najaarsoffensief.

Najaarsoffensief 2016
In het najaar willen we de focus meer leggen op het bereiken van publieke werkgevers, zodat zij zelf ook aan de slag gaan met het creëren van garantie- en leerwerkbanen. Tegelijkertijd gaan we in de vier subregio’s aan de slag met het voeren van campagne voor werkgevers uit de private sector waarbij de directe omgeving van de werkgever wederom centraal staat.

Activiteitenprogramma
Het activiteitenprogramma ziet er voorlopig als volgt uit:

Datum Activiteit Doelgroep
21-09, ochtend Kennisconferentie ‘Banenafspraak & publieke werkgevers: hoe te realiseren?’ Publieke werkgevers
22-09, middag Regionaal Werkatelier voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid Bestuurders, beleidsadviseurs en professionals GGZ, onderwijs, sociale wijkteams, Sociale Zaken, UWV
26-09 t/m 14-10 Subregionale werkgeverscampagne en activiteiten Werkgevers in de subregio’s

 

13-10, middag Regionale WerkDag 2016 Werkzoekenden en werkgevers
Nader te bepalen Kleinschalige activiteiten, passend bij de vraag van opleidingen; op school voor leerlingen en werkgevers die op zoek zijn naar stage en/of leerwerkbaan Leerlingen Entree, PrO en VSO; werkgevers in de regio (vanuit LWL en SBB)


Kennisconferentie ‘Banenafspraak & publieke werkgevers: hoe te realiseren?’
Het najaarsoffensief wordt afgetrapt met de kennisconferentie. Het programma wordt samen met het actieteam Inclusie (Hans Spigt en Janine Schreck) van het ministerie BZK georganiseerd. Doelgroep voor deze conferentie zijn bestuurders/directeuren en HR-medewerkers van (semi)publieke werkgevers gevestigd in de arbeidsmarktregio Zwolle.
Voorlopig programma:
– Welkomstwoord door een van de wethouders van de arbeidsmarktregio Zwolle
– Plenaire sessie met een van de toonaangevende ambassadeurs en best practices vanuit de publieke sector
– Themagesprekken over o.a.: SROI als hulpmiddel en Wat is het quotum en wat betekent dit voor uw organisatie

Werkatelier
Het is van groot belang dat er meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk komen. Om dit te bewerkstelligen wordt ook in onze arbeidsmarktregio een werkatelier georganiseerd met als doel het uitwisselen van kennis en kunde tussen de werelden van zorg en werk. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Werkbedrijf Regio Zwolle, VNG en GGZ Nederland in samenwerking met de Programmaraad. Tijdens het werkatelier staat uitwisseling en kennismaking centraal, maar wordt er ook een basis gelegd voor verdere samenwerking in de regio tussen hulpverleningsinstanties en UWV, gemeenten en sociale werkbedrijven zodat meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk komen. De bijeenkomst is bedoeld voor klantmanagers, medewerkers Werkgeversservicepunt, vertegenwoordigers van Werkbedrijf Regio Zwolle, hulpverleners, SW-professionals, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en andere professionals op het gebied van zorg en werk. Er is plaats voor maximaal 80 personen.

Subregionale werkgeverscampagne & onderwijspartners
De subregionale werkgeverscampagne wordt ontwikkeld door de werkgeversdienstverlening van gemeenten en UWV. In de voorbereidingen wordt verkend of de activiteiten branche-/sectorgericht kunnen worden ingestoken. Voor deze subregionale werkgeverscampagne is vanuit Werkbedrijf Regio Zwolle per subregio budget beschikbaar, mits de geplande activiteit aan een aantal criteria voldoet. Om dit met de afzonderlijke subregio’s te bespreken, toe te lichten en maatwerk te leveren, gaan Manon Koldewijn (projectleider) en Linda Zorge (communicatieadviseur) met alle subregio’s om tafel. Er zijn al een paar data bekend: Meppel/Staphorst haken op 30 september met een activiteit aan bij het Ondernemersgala en op 13 oktober staat in H2O alles in het teken van de campagne. Vanuit het onderwijs wordt een activiteitenprogramma ontwikkeld waarin kleinschalige events worden georganiseerd voor leerlingen die op zoek zijn naar een stage en/of leerwerkbaan. Hierbij wordt samengewerkt met het Leerwerkloket en de SBB.

Regionale WerkDag 2016
Net als voorgaande jaren wordt een grootschalige regionale bijeenkomst georganiseerd, dit jaar onder de naam ‘Regionale WerkDag 2016’. Werkzoekenden krijgen de gelegenheid één of meerdere brancheswitchbijeenkomsten bij te wonen, waar werkgevers uit kansrijke branches/sectoren aan het woord komen. Zij worden terzijde gestaan door medewerkers van UWV en/of gemeenten en opleidingsbedrijven. Qua brancheswitchbijeenkomsten valt te denken aan Transport & Logistiek, Opslag & Distributie, Techniek, Contactcenters, etc.