Werkgeversorganisatie, partner in Werkbedrijf Regio Zwolle

In Werkbedrijf Regio Zwolle werken gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen samen. Wie zijn die partners? Wat drijft hen? De komende weken stellen we deze organisaties kort aan u voor. Deze keer: de werkgeversorganisaties.

De in Werkbedrijf Regio Zwolle participerende werkgeversorganisaties (VNO-NCW MKB, LTO) vertegenwoordigen de belangen van veel lokaal, regionaal, landelijk en internationaal opererende ondernemingen. Integriteit, betrokkenheid en verantwoord ondernemen zijn belangrijke uitgangspunten van hun handelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, de inclusieve arbeidsmarkt, een sociaal sterke samenleving: thema’s die in de strategieën van werkgeversorganisaties hoog op de agenda’s staan.

Inclusief
Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Niet uitgaan van de beperkingen, maar van iemands mogelijkheden om via werk aan de samenleving bij te dragen. De werkgeversorganisaties spannen zich in om ook in de eigen organisaties hiervoor de juiste cultuur en werkomstandigheden mogelijk te maken.

Groot commitment
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft met de ondertekening van het Sociaal Akkoord afgesproken om in 2026 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen; VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben hiervoor Aart van der Gaag aangesteld als boegbeeld van het project www.opnaarde100000.nl. Het commitment van het bedrijfsleven aan dit project is groot. De ambitie is hoog en raakt alle werkgevers.

Randvoorwaarden
Werkgevers hanteren bij de uitvoering van het banenplan een aantal randvoorwaarden: het bestand aan aanbodzijde moet volledig en transparant zijn. Zonder inzicht in welke mensen beschikbaar zijn, kunnen deze niet aan vacatures worden gekoppeld. Per regionaal werkbedrijf moeten er voor werkgevers minimale uniforme faciliteiten zijn: no riskpolis, duidelijkheid over loonkostensubsidie, job coaches en job carving.

(Bron: www.vno-ncw.nl)

Gepubliceerd op 04-01-2016